Slumområden i Argentina

Kristina Filipsdotter är utsänd till Argentina av Pingstkyrkan Arken i Värnamo. I staden Salta arbetar hon med fokus på barn från slumområdena i stadens utkanter.

Sex daghem har startats varav fyra nu drivs av lokala kyrkor i staden. Första etappen av en byggnad för det växande arbetet i området Soliz Pizarro genomförs. I Angastaco finns en liten kyrka med daghem för barn från ett till sex år och de har också ett stort ungdomsarbete.