Miljöarbete, skola och barn som lever i slummen

Genom butikens samarbetspartners stöttas arbete för barn som lever i slummen, för miljö och klimat och för skola.

Arbete för miljö och klimatfrågor

Missionskyrkan stödjer Kyrkornas Världsråds arbete mot hiv/aids i Afrika och deras arbete för miljö och klimatfrågor.

Deras stöd har bidragit till att belysa situationen för utsatta människor i olika delar av världen genom påverkansarbete på FN, aktioner i Latinamerika där glaciärer smälter och påverkar grundvattnet, regionala och internationella arbetsgrupper som fått möjlighet att rapportera till myndigheter och organisationer med mera.

Skola i Indien

Den 15 augusti 2011 kunde de 350 eleverna flytta in i sin nya skola.

Missionskyrkan i Värnamo har genom överskottet från Erikshjälpen Second Hand Värnamo stöttat ett skolbygge för eleverna på St. Johans English Medium School i Gulbarga, Indien.

Slumområden i Argentina

Kristina Filipsdotter är utsänd till Argentina av Pingstkyrkan Arken i Värnamo. I staden Salta arbetar hon med fokus på barn från slumområdena i stadens utkanter.

Sex daghem har startats varav fyra nu drivs av lokala kyrkor i staden. Första etappen av en byggnad för det växande arbetet i området Soliz Pizarro genomförs. I Angastaco finns en liten kyrka med daghem för barn från ett till sex år och de har också ett stort ungdomsarbete.