Skola för döva i Liberia

Secondhandbutikens samarbetspartner Equmeniakyrkan i Växjö stödjer en skola för döva barn och unga i Monrovia, Liberia.

Barn med funktionsnedsättningar är mycket utsatta och lågt värderade. Man har arbetat med att ingjuta hopp och medvetenhet om att alla barn har lika värde. Nu är det är 50 elever som får teckenspråksundervisning. En stor del av eleverna har inte ens förstått tidigare att de har ett namn, de har levt i total tystnad.

Equmeniakyrkan stöder även familjer i Litauen som lever i fattigdom och har problem med alkohol och droger.