Särskola i Kina

Trots att Kina på många områden gör stora framsteg så är tillgångarna ytterst ojämnt fördelade.

I Staden Shangqiu, med en befolkning som Sveriges, finns enligt officiell statistik omkring 400 000 personer med funktionsnedsättning. Omkring 12 000 av dem har olika typer av utvecklingsstörning.

Dessa personer finns allra längst ned på samhällsskalan. Ofta göms de undan då släkten skäms för att man har ett barn med utvecklingsstörning. Fyndplatsen har genom Tranåsbaserade Evangeliska Östasienmissionen gett bidrag till en särskola med 100 elever. Många av eleverna är dövstumma och några har olika typer av utvecklingsstörning.

Många andra projekt har fått stöd via försäljningen på Fyndplatsen. Bland dessa kan nämnas: Internat för weenayekfolket i Bolivia. Stöd till Panzisjukhuset, Kongo. Nödhjälp till Afrikas horn och Eva Olofssons arbete i Thailand.