Överskottet från butiken stöttar barn och utsatta

Genom överskottet från Erikshjälpen Second Hand Spånga kan Spånga Blåbandsförening/Blå Vägen ideell förening bedriva en omfattande social verksamhet.

Café Blå Vägen är ett ungdomscafé mitt i Spånga centrum där ungdomar med olika bakgrund får en naturlig mötesplats då utbudet av liknande möjligheter är begränsat. På sommaren arrangeras dagkoloni. Där får barn och ungdomar, som inte har något att göra på sommarlovet, chans att komma ut på landet och bland annat bada och spela boll tillsammans. För barn till föräldrar med missbruksproblem ordnar Spånga Blåband och Blå Vägen ett sommarlovskollo för att göra sommaren lättare. Ytterligare verksamheter som finns är bland annat luncher för äldre på en frivilligcentral i Sätra och kurser i svenska för asylsökande.

Medmänsklighet lyfter människor

Aspnäskyrkan har kunnat stödja med ett flertal insatser med överskottet från second hand-butiken. I Stockholm ges stöd till prostituerade kvinnor genom Talita center och i Järfälla får människor som lever i missbruk stöd genom Hela människan, Ria.

Utomlands

Verksamhet utomlands pågår bland annat för utsatta barn i Moskva, som får komma på sommarläger.
I Pakistan stöds verksamhet för att människor ska få lära sig läsa och unga, fattiga studerande får ekonomiskt stöd. I norra delen av Pakistan, i bergsregionen stöds utvecklingsprojekt för minoritetsgrupper. Barn i Zimbabwe får ett tryggt hem, kvinnor som misshandlats i inbördes-kriget i Kongo får betydande stöd. I Sydafrika får människor hjälp med drogavvänjning.