Överskott från butiken hjälper i Sverige och utomlands

Genom överskottet från Erikshjälpen Second Hand Spånga får människor hjälp och stöd, både i Sverige och runt om i världen.

Träffpunkter och stöd till kvinnor

Spånga Blåbandsförening bedriver en omfattande social verksamhet.

  • Genom den nya satsningen ”Via kvinnor” ges utsatta kvinnor stöd så att de kan få möjlighet till självständiga liv och att nå egenförsörjning.
  • I Tensta anordnas träffpunkter för barn och ungdomar där flera av barnen och ungdomarna lever i riskabla situationer.
  • På sommaren arrangeras dagläger där de som har lite att göra på sommarlovet får chans till utflykter och roliga aktiviteter som bad och bollspel.
  • 45 gymnasieelever ges möjlighet till sommarjobb i kaféer och odlingsverksamheter under treveckorsperioder.
  • Asylsökande ges möjlighet att lära sig svenska och förstå det svenska samhället.
  • Träffpunkter i vårt kafé i Spånga Centrum på kvällstid.
  • En omfattande äldreverksamhet bedrivs i Skärholmen där äldre invandrare får möjlighet till svenskundervisning, utflykter, studiebesök och gemenskap.
  • Via Rådgivningsbyrån kan människor med akuta problem få hjälp i kontakterna med myndigheter.

Medmänsklighet lyfter människor

Aspnäskyrkan har kunnat stödja med ett flertal insatser med överskottet från second hand-butiken. I Stockholm ges stöd till prostituerade kvinnor genom Talita center och i Järfälla får människor som lever i missbruk stöd genom Hela människan, Ria.

Utomlands

Verksamhet utomlands pågår bland annat för utsatta barn i Moskva, som får komma på sommarläger.
I Pakistan stöds verksamhet för att människor ska få lära sig läsa och unga, fattiga studerande får ekonomiskt stöd. I norra delen av Pakistan, i bergsregionen stöds utvecklingsprojekt för minoritetsgrupper. Barn i Zimbabwe får ett tryggt hem, kvinnor som misshandlats i inbördes-kriget i Kongo får betydande stöd. I Sydafrika får människor hjälp med drogavvänjning.