Överskott från butiken hjälper i Sverige och utomlands

Genom överskottet från Erikshjälpen Second Hand Spånga får människor hjälp och stöd, både i Sverige och runt om i världen.

Träffpunkter och stöd till kvinnor

Genom överskottet från Erikshjälpen Second Hand Spånga kan Spånga Blåbandsförening bedriva en omfattande social verksamhet.

  • Genom den nya satsningen ”Via kvinnor” ges utsatta kvinnor stöd så att de kan få möjlighet till självständiga liv och att nå egenförsörjning.
  • I Tensta anordnas träffpunkter för barn och ungdomar där flera av barnen och ungdomarna lever i riskabla situationer.
  • På sommaren arrangeras dagläger där de som har lite att göra på sommarlovet får chans till utflykter och roliga aktiviteter som bad och bollspel.
  • 45 gymnasieelever ges möjlighet till sommarjobb i caféer och odlingsverksamheter under treveckorsperioder.
  • Asylsökande ges möjlighet att lära sig svenska och förstå det svenska samhället.
  • Träffpunkter i vårt café i Spånga Centrum på kvällstid.
  • En omfattande äldreverksamhet bedrivs i Skärholmen där äldre invandrare får möjlighet till svenskundervisning, utflykter, studiebesök och gemenskap.
  • Via Rådgivningsbyrån kan människor med akuta problem få hjälp i kontakterna med myndigheter.

Medmänsklighet lyfter människor

Aspnäskyrkan har kunnat stödja med ett flertal insatser med överskottet från second hand-butiken. I Stockholm ges stöd till prostituerade kvinnor genom Talita center och i Järfälla får människor som lever i missbruk stöd genom Hela människan, Ria.

Verksamhet utomlands pågår bland annat för utsatta barn i Moskva, som får komma på sommarläger. I Pakistan stöds verksamhet för att människor ska få lära sig läsa och unga, fattiga studerande får ekonomiskt stöd. I norra delen av Pakistan, i bergsregionen stöds utvecklingsprojekt för minoritetsgrupper. Barn i Zimbabwe får ett tryggt hem, kvinnor som misshandlats i inbördes-kriget i Kongo får betydande stöd. I Sydafrika får människor hjälp med drogavvänjning.

Utbildning och läxhjälp

Genom Filadelfia Västerort stöttar butiken arbete för romer i Rumänien. Överskottet från butiken har bidragit till att installera värme, duschar och tvättställ i kyrkor i provinsen Bacau för att stärka sanitetsmöjligheterna. Fler barn går i skolan genom bland annat insatser för läxläsning och inköp av kläder, så att barnen inte ska känna sig utpekade. För att motivera föräldrar att skicka sina barn till skolan får familjer vars barn går i skolan matpaket regelbundet.

I Guatemalas huvudstad Guatemala City stöttas barn som föds och bor soptippen. Organisationen Libre Infancia har under lång tid arbetat på soptippen för att förändra familjers attityd till utbildning, så att barn får gå i skola och får möjlighet att ta sig ur den fattigdom och utsatthet som deras föräldrar lever i. Barnen får möjlighet att bli hämtade med skolbuss och gå på förskola och skola utanför soptippen. De får på så vis uppleva en mer normal tillvaro än den på soptippen. I dag har flera kullar barn gått ut högstadiet, fått utbildning och öppnat små företag. Libre Infancia erbjuder även kurser för föräldrarna, vilka oftast är ensamstående mammor.