Överskott hjälper människor ur fattigdom

Butiken har genom åren sponsrat flera olika skolbyggen. Dessa står nu på egna ben och stödet fortsätter till familjer i närområdet.

En av dem är Bethlehem School i Debre Zeit, Etiopien, som nu drivs av skolmyndigheten. Här går 1 400 elever från förskola till klass 11.

I området runt skolan stöttar butiken ett familjestödsprogram i samarbete med de lokala sociala myndigheterna. Mycket fattiga familjer får hjälp att starta en egen affärsverksamhet som ger inkomst, så som att bygga till en liten affär i sitt hus eller starta ett bageri.

Under 2017 gick överskottet från butiken också bland annat till yrkesutbildningar till cirka 70 ungdomar, vars föräldrar är leprasjuka. I Addis Abeba fick fattiga flickor och kvinnor stöd genom självhjälpsgrupper. Gruppmedlemmarna kan bland annat ta mikrolån för att starta ett eget företag som en frisörsalong eller liten servering. I projektet finns över 1000 familjer. Organisationen EDUF fick också finansiering till att vidareutbilda två sjuksköterskor till specialistsjuksköterskor, den ena med inriktning tandvård. När utbildningen är klar kommer sköterskorna att arbeta på Aira sjukhus.

Foto: Linda Eikestam/Erikshjälpen