Överskott ger chans till utbildning

Butiken har genom åren sponsrat flera olika skolbyggen. Dessa skolor står nu på egna ben. En av dem är Bethlehem School i Debre Zeit, Etiopien.

Här går 1 034 elever från förskola till klass 11. I samma område stöttar butiken även ett familjestödsprogram i samarbete med de lokala sociala myndigheterna. Mycket fattiga familjer får hjälp att starta en egen affärsverksamhet som ger inkomst, så som att bygga till en liten affär i sitt hus eller starta ett bageri.

Vedbärerskor

Med tunga lass går unga kvinnor nedför Entottoberget utanför Addis Ababa, för att sälja ved. Bidrag från butiken ger dessa, och andra kvinnor med slavlika arbeten, hjälp att organisera sig.

Genom organisationen Remember the Poorest Community (RPC) kan kvinnorna även ta lån och starta olika inkomstgenererande verksamheter. Över tusen kvinnor deltar i projektet. Deras hälsa har förbättrats och de kan sända sina barn till skolan.

Gatubarn

Gatubarnsprojektet WSG i Addis Abeba får också stöd genom butiken. Den senaste satsningen är flera stora vattentankar. Det är ofta både vattenbrist och elavbrott i huvudstaden. Men genom att placera tankarna på taket av centret/skolan kan de samla vatten då det finns och få det att rinna ned genom självtryck, även när elen försvinner. Så nu har barnen vatten 24 timmar om dygnet!