Överskott går till rent vatten, hälsa och skola

Genom Kristinakyrkan och Pingstkyrkan i Lindesberg stöttar butiken projekt runt om i världen.

Rent vatten

Pingstkyrkan i Lindesberg ger sin del av butikens överskott till två olika vattenreningsprojekt. I samarbete med Ankarstiftelsen renas flodvatten från Amazonas i Sydamerika med hjälp av sand i olika kärl. Tillsammans med PMU borras brunnar i tio byar i norra Uganda där många barn lever som flyktingar i sitt eget land på grund av långvariga kring och oroligheter.

Öronsjukhus i Nepal

Genom Kristinakyrkan ger butiken stöd för att bygga ett öronsjukhus i Nepal. Peder och Ulla Ericsson leder arbetet och arbetar med människorna i samhället. Stödet går till delar av deras underhåll.

Skolor på Västbanken

Kristinakyrkan stöttar också Swedish Internationel Relief Associations (SIRA) skolor i Jeriko och Betlehem. SIRA-skolornas idé är att i samarbete med det palestinska samhället hjälpa de elever som inte har samma förutsättningar som andra att klara skolarbetet. Skolorna är öppna för både kristna och muslimer och SIRA har som mål att skolorna ska medverka till kontakt mellan folken och bidra till arbetet för fred och samförstånd.

House of Gloria

En del av överskottet går till ett gemensamt projekt – House of Gloria – ett lokalt stödboende för ensamstående mammor. Här finns plats för fyra mammor med barn, som ges stöd och uppmuntran.