Överskott går till rent vatten, hälsa och skola

Genom Kristinakyrkan och Pingstkyrkan i Lindesberg stöttar butiken projekt runt om i världen.

Rent vatten

Pingstkyrkan stöttar Ankarstiftelsens vattenprojekt som ska förse alla byar längs Amazonasfloden med tjänligt dricksvatten. Detta sker genom att installera brunnar eller småskaliga vattenreningsanläggningar för skolor och hushåll med regelbunden uppföljning av vattenkvaliteten.

Hjälpflyg

Pingstkyrkan stöttar också missionsflyget MAF som når ut till isolerade områden i olika delar av vår värld. MAF:s piloter och personal levererar hjälparbetare, läkare, präster, skolböcker, mat, mediciner och annat som på ett säkert och snabbt sätt kan levereras med flyg. Därför kallas de många gånger för hjälpflyget eller missionsflyget. De når till isolerade byar och platser dit inga andra fordon når och kan snabbt hjälpa vid akuta behov. MAF står för Mission Aviation Fellowship.

Ett land som under många år varit i fokus är Sydsudan. Förra årets torka i kombination med stridande grupperingar försvårar hjälparbetet i landet. Många flyende har tagit sin tillflykt till Uganda och det jättestora flyktinglägret Adjumani alldeles nära gränsen. Dit flyger hjälpflyget MAF regelbundet ut personal och vaccin. Lindesbergsbergsbutiken är med och stöder bland annat dessa flygningar.

Öronsjukhus i Nepal

Genom Kristinakyrkan ger butiken stöd för att bygga ett öronsjukhus i Nepal. Peder och Ulla Ericsson leder arbetet och arbetar med människorna i samhället. Stödet går till delar av deras underhåll.

Skolor på Västbanken

Kristinakyrkan stöttar också Swedish Internationel Relief Associations (SIRA) skolor i Jeriko och Betlehem. SIRA-skolornas idé är att i samarbete med det palestinska samhället hjälpa de elever som inte har samma förutsättningar som andra att klara skolarbetet. Skolorna är öppna för både kristna och muslimer och SIRA har som mål att skolorna ska medverka till kontakt mellan folken och bidra till arbetet för fred och samförstånd.