Överskott går till hjälpsändningar och socialt arbete

Genom Hela Människan och Änglaverket i Helsingborg stöttar vår butik olika sorters socialt arbete.

Hela Människan bedriver arbete bland socialt utsatta människor. Verksamheten syftar till att förbättra livsvillkoren främst för människor med missbruks- och hemlöshetsproblematik. Verksamheten innefattar kafé med möjlighet till bland annat mat, dusch, klädbyte och samtalsstöd. Gruppverksamheter erbjuds också för stöd i nykterheten, insatser för boendestöd och stödgrupper för barn och ungdomar med missbrukande föräldrar.

Uppsökande verksamhet som vandringar på stan, sjukhus- och hembesök och NAV-verksamhet på häktet i Helsingborg är också viktiga delar i verksamheten, liksom sysselsättning genom försäljning av gatutidningen Faktum och arbetsträning hos bland annat Erikshjälpen.

Hjälpsändningar till Litauen och läger i Sverige

Änglaverket i Helsingborg skickar hjälpsändningar till bland annat Litauen. Via Östhjälpen får familjer i Litauen även ekonomiskt stöd. I Afrika stöttas insatser genom Helping Hand i Nairobi – en skola för föräldralösa barn, och matpaket till Kongo. Svenska projekt som får del av överskottet är ett läger i Trollhättan för barn från Vitryssland samt en besöksgrupp på Bergafängelset i Helsingborg.