Överskott går till nödhjälp och socialt arbete

Genom Hela Människan och Änglaverket i Helsingborg stöttar butiken socialt och humanitärt arbete i Sverige och världen.

Hela Människan bedriver arbete bland socialt utsatta människor. Verksamheten syftar till att förbättra livsvillkoren främst för människor med missbruks- och hemlöshetsproblematik. Verksamheten innefattar kafé med möjlighet till bland annat mat, dusch, klädbyte och samtalsstöd. Gruppverksamheter erbjuds också för stöd i nykterheten, insatser för boendestöd och stödgrupper för barn och ungdomar med missbrukande föräldrar.

Uppsökande verksamhet som vandringar på stan, sjukhus- och hembesök och NAV-verksamhet på häktet i Helsingborg är också viktiga delar i verksamheten, liksom sysselsättning genom försäljning av gatutidningen Faktum och arbetsträning hos bland annat Erikshjälpen.

Flyktingstöd och hjälp till utbildning

Änglaverket i Helsingborg stöttar bland annat flyktingar från Syrien som tagit sig till grannlandet Libanon. I Bekaadalen, som ligger nära gränsen till Syrien, finns cirka en miljon flyktingar på en yta som är något större än Öland. En viktig insats är att driva skolor för de syriska barnen. På grund av elevernas bakgrund och upplevelser behöver många stort stöd.

Genom den ideella föreningen Helping Hand stödjer Änglaverket Ngamwanza Children Support Center i Nairobi, Kenya. Skolan startade 2003 för barn vars föräldrar dött av aids. För närvarande förser skolan 50 barn med mat, kläder, grundläggande utbildning, vård och omtanke. Barnen bor hos sina, oftast åldriga, släktingar som tar hand om dem.

Änglaverket har också stöttat en skola i norra Bangladesh som drabbats hårt av översvämningar och förlorat de odlingar som skulle försett skolan med mat. Pengarna från Änglaverket användes till att köpa in mat till barnen på skolan, återställa odlingarna och till nödhjälp till familjer i området runt skolan.