Överskott från Genarp gör stor nytta

Genom Pingstkyrkan i Lund och Genarp stöttar vår butik bland annat projekt i Mali, Peru och Colombia.

I Mali stöttas projekt som innefattar utbildning, hälsovård, trädplantering och vattenförsörjning. Stöd går även till opinionsbildning mot exempelvis kvinnlig könsstympning och för flickors möjligheter till skolgång. Pingstkyrkan stöttar även ett rehabiliteringscenter i Peru som arbetar med funktionshindrade barn och deras familjers situation, samt fadderverksamhet bland utsatta barn i Colombia.

Materialbistånd och sociala insatser

Överskottet från butiken i Genarp bidrar till driften och hanteringen av materialbiståndet som Human Bridge ansvarar för med varor som vidarebefordras till ett 40-tal länder. Bidrag från butikerna går även till stöd för socialt utsatta medmänniskor i omgivningen kring Lund och Genarp, och insatser vid katastrofer.