Överskottet från butikerna blir till skola och sjukvård

Pingstkyrkan i Lund och Erikshjälpen Second Hand har ett samarbetet i tre butiker – två i Lund och en i Genarp. Församlingen stöttar biståndsprojekt i flera länder samt avsätter varje åt medel för katastrofhjälp.

Skola i Mali

Den nationella evangeliska kyrkan EEADM i Mali driver fem skolor som är öppna för alla. Pengar från Erikshjälpen Second hand i Lund och Genarp har bidragit till att finansierat bygget av några av dessa skolor, bland annat i Kalaban Koura.

Skolorna har hög kvalité på sin undervisning och nu planeras även utbildning på gymnasienivå.

I Mali stöttas också projekt inom bland annat hälsovård, trädplantering och vattenförsörjning samt opinionsbildning mot kvinnlig könsstympning och för flickors möjligheter till skolgång.

Sjukvård i Tchad

Tchad har mycket hög mödra- och barnadödlighet och här har sjukhuset i Andoum en viktig uppgift i närområdet. Behovet av basal kirurgi som bråckoperationer, kejsarsnitt och operationer för akuta buk- och gynekologiska tillstånd är stort i ett fattigt land som Tchad.

Driften av sjukhuset finansieras av patientavgifter och medicinförsäljning, men vid större investeringar och renoveringar behövs hjälp utifrån. Här gör pengar från second hand-butikerna stor nytta.

Skydd mot övergrepp och rehabilitering i Peru

Pronar är ett förebyggande arbete för att skydda barn mot våld och sexuella övergrepp. Undervisningen sker i skolklasser i Chulucanas och syftar till att ge barn kunskaper om sina rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Barnen lär sig att det inte är tillåtet för vuxna att locka till sig barn, att de har rätt att säga nej och att de ska berätta för någon vuxen de litar på om de utsätts för övergrepp.  Även föräldrar undervisas i barns rättigheter och vikten av att skydda barn från sexuella övergrepp och våld. Överskottet från butikerna är med och delfinansierar psykologutbildning för personal i Pronar-projektet.

I Chulucans finns RBC, ett rehabiliteringscenter för att hjälpa barn med funktionsnedsättning. Här får barnen hjälp med sjukgymnastik, kostråd och hjälpmedel i vardagen. Personal från RBC gör också hembesök hos barnens familjer.

Pengar från Erikshjälpen Second hand i Lund och Genarp används till driften av centret samt lön till en sjukgymnast. Vid flera tillfällen har även en ortopedingenjör från Sverige hållit utbildningar på RBC i hur man med enkla medel tillverkar ortopedtekniska hjälpmedel.

Skolmat och sömnad i Bolivia

På landsbygden utanför Caipepe kommer många barn från fattiga familjer och har långt till skolan. Stödet från butikerna finansierar en lunchbespisning måndag till fredag varje vecka för cirka 25 barn. Måltiden innebär att barnen tillåts komma till skolan, istället för att hjälpa till med familjens försörjning. Ett mål mat gör också att barnen bättre kan tillgodogöra sig undervisningen. I anslutning till lunchbespisningen finns en köksträdgård där grönsaker odlas till måltiderna och barnen får lära sig mer om grönsaksodling.

Tabita är ett projekt i Bolivia för fattiga kvinnor där de får lära sig att sy. Under tio månader träffas de fem eftermiddagar i veckan. Cirka 25 kvinnor per läsår deltar i utbildningen och efter avslutad utbildning finns möjlighet att köpa en symaskin på avbetalning. Målet med utbildningen är att kvinnorna ska kunna producera kläder som de sedan kan sälja och få en inkomst.