Mot hiv/aids i Etiopien genom Pingstkyrkan i Jönköping

Prostitution bland unga flickor är vanligt i städerna. Därför arbetar vi för att på olika sätt både förebygga hiv/aids och prostitution och hjälpa dem som hamnat i prostitution.

Bland annat genom yrkesutbildning för flickorna, utbildning för volontärer som vill jobba med aids-sjuka och individuellt stöd.