Arbete i Etiopien, Tanzania och Rwanda genom Pingstkyrkan i Jönköping

I Etiopien genomförs ett antal projekt med fokus på exempelvis miljö, att mobilisera föräldrar och vårdnadshavare för barns utbildning och även genomförandet av basal utbildning i ett isolerat och fattigt område.

I huvudstaden Addis Abeba finns ett kvinnocenter som hjälper kvinnor och deras barn att få skydd och även att ge möjlighet till kvinnorna att lära sig ett yrke för att skapa förutsättningar till en ny framtid.

I Tanzania arbetar vi för att minska mödra- och barndödligheten, bland annat genom att arbeta för att fler kvinnor ska välja att föda sina barn på sjukhuset. På ön Pemba genomförs ett idrottsprojekt för ungdomar. I Dar es Saalam en utbildning för unga människor i entreprenörskap. Vilket leder till att många får möjlighet till försörjning och att förverkliga sina drömmar.

Många unga människor i byn Mashesha i Rwanda har fått hjälp till en ny framtid. Detta genom att lära sig odla, låna till ett småföretag och inte minst fått hjälp till studier och därigenom en möjlighet till utbildning. I Mashesha har det genom arbetet också startats en restaurang och ett bageri som blivit ett ekonomiskt lyft för hela samhället och ger ett mål mat om dagen till många skolbarn, sjukvårdspersonal och sjuka.