Meningsfull fritid i Colombia

Secondhandbutikens samarbetspartner Citykyrkan i Växjö stöder ett fotbollsprojekt bland cirka 1 000 ungdomar i Medellin, Colombia.

Förutom att ledarna bidrar till att ge barnen en meningsfull fritid hjälper de även till med skolarbete och stöttar killar och tjejer som annars är i farozonen att rekryteras till organiserad brottslighet.