LP-kontakten i Örebro

LP-föreningen i Örebro län är en ideell förening som arbetar för att drogmissbrukare ska få ett meningsfullt liv och ett liv fritt från droger. Uppsökande verksamhet bedrivs genom kontakter på flera platser i länet. Nu finns kontakter i Pingstkyrkorna i Örebro och Lindesberg samt i LP-huset på Parkgatan 4 i Kumla.

I samtliga kontakter erbjuder man kaffe och smörgås, gemenskap och andakt.

Man planerar också att öppna ett stödboende för personer som är färdigbehandlade på vårdhemmet Vasastrand. På så sätt kan de få en möjlighet till en ny start till ett fungerande liv i samhället.

Genom Erikshjälpens Second Hand i Örebro finns möjlighet att erbjuda praktikplatser som också är viktigt i utslussningen till samhället.