Lokalt arbete för utsatta barn

Genom Göteborgs Räddningsmission stöttar butiken bland annat arbetet på Solrosen.

Göteborgs Räddningsmissions verksamhet Solrosen arbetar med barn och tonåringar som har en förälder eller annan familjemedlem i fängelse. På Solrosen får barn och vuxna sätta ord på vad de tänker och känner om att en familjemedlem är frihetsberövad. De får ställa de frågor de funderat på och de får träffa andra i samma situation. Solrosen erbjuder enskilda samtal, musikträffar, läger, utflykter och pysselträffar med mera. De fungerar även som så kallade följeslagare, vilket innebär att de följer med de barn som vill träffa sin mamma eller pappa på en anstalt, men inte har någon som kan följa med.

Flyktingbarn

Göteborgs Räddningsmission arbetar även bland flyktingbarn som väntar på asyl. Här får de träffa andra barn i samma situation och känna att de inte är ensamma i sin väntan. De får hjälp och stöd och kan för en stund släppa det vuxenansvar som ofta faller på barn i en flyktingfamilj i det nya landet.