I Burundi genom Pingstkyrkan i Jönköping

Twafolket är en pygmégrupp i Burundi som är ett mycket diskriminerat folk. Sedan mitten av 90-talet har Pingstkyrkan i Jönköping arbetat med att försöka förändra situationen och deras ställning i samhället.

Efter att ha uppmuntrats att bli bofasta har twafolket kunnat få hjälp med husbyggen, nya skolor och kliniker. De har fått möjlighet att lära sig yrken för att kunna bli självförsörjande såsom att odla, snickra och att sy. Mycket har hänt sedan starten. För att ge ett par exempel har de nu rätten till att få en sjukförsäkring och alla nyfödda barn inskrivna och medborgare i Burundi, saker som för över 20 år sedan var en omöjlighet. Men framgångarna blandas med utmaningar. Alla går fortfarande inte i skolan och en del är ännu inte självförsörjande utan söker inkomster på annat vis.