I Burundi genom Pingstkyrkan i Jönköping

Pygméerna i Burundi är ett mycket diskriminerat folk. Efter att de uppmuntrats att bli bofasta har de kunnat få hjälp med husbyggen, nya skolor och kliniker och de får lära sig att odla, planera för framtiden och bli självförsörjande.

Unga flickor får en framtid i Rwanda I byn Mashesha hjälper man unga flickor utan sysselsättning att börja odla, låna till ett småföretag eller att studera vidare för att minska risken att de hamnar i prostitution. Det har också startats en restaurang och ett bageri som har blivit ett ekonomiskt lyft för hela samhället och ger bättre möjligheter till ett mål mat om dagen för skolbarn, sjukvårdspersonal och sjuka.