Hjälp till hemlösa och prostituerade

Överskottet från Erikshjälpen Second Hand Vårby går till att driva verksamheten i S:ta Clara kyrka. S:ta Clara ska vara en öppen kyrka som har omsorg om människor.

Genom kyrkans läge mitt i Stockholms city har församlingen känt ett särskilt ansvar för stadens ”tilltufsade” vänner. Detta har resulterat i ett flertal olika verksamheter. Frivilliga och anställda finns varje dag, måndag-fredag, på Sergels torg samt utanför kyrkan med en kaffe- och matvagn och når cirka 200 personer varje dag.

På fredagskvällarna bedriver ett team uppsökande verksamhet bland kvinnor som prostituerar sig. Varje natt mellan november och april är kyrkan öppen för människor som saknar boende. Framförallt är det människor som saknar personnummer, och som därför inte kan få hjälp från samhället, som sover här. Detta sker i samarbete med andra kyrkor. Det bedrivs även ett arbete bland ungdomar i city med ungdomsgård och andra aktiviteter.

På vardagarna är Café S:ta Clara öppet där det finns möjlighet att möta andra människor. Varje vecka finns ett rikt utbud av gudstjänster, bönesamlingar och konserter. För mer information se www.klarakyrka.se