Hit går pengarna från Hedemorabutiken

Genom Pingstkyrkan i Hedemora stöttar butiken bland annat att barn i Lettland och Burundi får hem och mat.

Pingstförsamlingen i Hedemora stödjer kontinuerligt bland annat barnhemmet Emmanuel i Kiremba i Burundi. Stödet går till drift och underhåll av barnhemmet med fem paviljonger och administrationshus. Man stödjer även ett antal områden i Argentina, bland andra Salta och Tilkara, där det finns ett socialt projekt som bland annat handlar om att ge lagad mat till barn och rehabilitering av drogberoende ungdomar. Befolkningen där lever under svåra förhållanden och området är hårt drabbat av naturkatastrofer. Man bidrar även med filtar och kläder med mera.

I Dobele i Lettland stöttar Pingstförsamlingen i Hedemora utdelning av mat till barn mellan två och arton år. Varje dag får cirka 40-45 barn mat. Stödet går även till drift och underhåll av lokaler.

Lokalt projekt

Ett lokalt projekt som församlingen stödjer är YWAM Dalarna med huvudbas i St. Skedvi. Där tränas och rustas volontärer för hjälparbete.