Hit går pengarna från butiken i Säffle

Genom Pingstförsamlingen i Säffle stöttar Kvarnhjulet second hand bland annat:

Stöd till personer i missbruk

Tillsammans med den lokala LP-verksamheten ger butiken stöd som blir till hjälp för personer som lever i missbruk eller andra trasiga sociala förhållanden. I verksamheten ingår ett stödboende i Flatebyn, utslussning efter behandling samt hjälp med kläder, mat och möbler med mera.

Sociala insatser i ryska Viborg

Arbetet i ryska Viborg med omnejd rörde sig till en början om ren nödhjälp. Sedan Sovjetunionens fall var behoven stora, både av mat, kläder och medicin. Situationen har blivit bättre över tid, men många har det fortfarande mycket svårt. Genom stödet från butiken utförs flera sociala insatser, så som kontakt med sjukvården och ungdomsarbete.