Hit går pengarna från butiken i Huskvarna

Genom Pingstkyrkan i Huskvarna och Huskvarna Second Hand stöttar butiken skapar vår butik bland möjligheter för både barn och vuxna att lära sig att skriva och läsa.

Sierra Leone
Under 2000-talet har Pingstkyrkan i Huskvarna genom överskott från butiken varit med och byggt ett flertal skolor. I projektet är det också viktigt att lärarna får en bra utbildning inom områden som mänskliga rättigheter, jämställdhet, demokrati och miljö.

Liberia
Liberia är ett litet land med ca 3,5 miljoner invånare varav många är barn under 15 år. Därför är utbildning extra viktigt. I Yekepa har en ny skola byggts och i Voinjama stödjer butiken utbildning för sjuksköterskor.

Guinea
I Guinea i västra Afrika är mer än hälften av alla vuxna analfabeter. Erikshjälpen Second Hand i Huskvarna stödjer genom Pingstkyrkan i Huskvarna ett alfabetiseringsprojekt. Genom stöd från butiken kan cirka 1 000 vuxna få grundläggande matematik samt läs- och skrivkunskaper. Det ger en ökad självkänsla och möjlighet att nu kunna läsa viktig information, förstå klockan och handla på marknaden utan att bli lurade.

I Guinea stöttar butiken även ett arbete med mikrokrediter, förskola och skola samt sjukvård.

Bulgarien
Varor som inte blir sålda i butiken i Huskvarna transporteras till Bulgarien. Där finns ett samarbete med kyrkan Light of the World som arbetar för att hjälpa romerna i sin omgivning genom försäljning av varorna, soppkök, läxhjälp och förskola för romska barn.