Hit går pengarna från butiken i Bodafors

Genom Sandsjöbygdens församlingskrets stöttar vår butik bland annat projekt i Kongo och på Afrikas horn.

30 procent av överskottet från Erikshjälpen Second Hand i Bodafors går till PMU, Pingstmissionens Utvecklingssamarbete. Därifrån går pengarna sedan dels till olika projekt som exempelvis Kvinnorna i Kongo och dels till hjälpinsatser i drabbade katastrofområden.

Rumänien

20 procent av överskottet går till SAM-hjälp, Svenska Alliansmissionens hjälporganisation. Via dem har det under en längre tid skickats medel som används till Ungdomens Hus i Rumänien. Det är ett hus för killar som vuxit upp på barnhem, men som nu är i 20-årsåldern och ännu inte mogna för eget boende. Dessutom är det väldigt svårt för ungdomar i Rumänien att få en bostad.