Hit går pengarna från butiken i Arvika

Genom Pingstkyrkan & LP-kontakten i Arvika stöttar vår butik bland dagverksamhet för personer med beroendeproblematik och arbete med att hitta nya hem åt föräldralösa barn.

LP-kontakt

LP-kontakten i Arvika fungerar som ett öppet hus där de erbjuder kafé och dagverksamhet. Detta för att ge stöd och motivation åt personer med beroendeproblem att förändra sin livssituation. LP-kontakten erbjuder även hjälp i kontakten med bland annat olika myndigheter och sjukvård. Sedan starten 2002 är det många som har fått hjälp och stöd genom verksamheten i Arvika och de behandlingshem som drivs av LP-verksamhetens riksförening och dess norska motsvarighet ”Evangeliesentret”. Tack vare det stöd som LP-kontakten får genom sitt samarbete med Erikshjälpen i Arvika kan arbetet med att driva och utveckla verksamheten fortsätta.

Nya hem i Ukraina

Pingstkyrkan i Arvika är med och stödjer en lokal pingstförsamling i Kramatorsk i Ukraina. Församlingen arbetar med att hitta nya hem åt föräldralösa barn och barn som far illa av frånvarande föräldrar. De uppmuntrar människor att adoptera eller att bli fosterföräldrar åt dessa barn. Att adoptera är ett stort åtagande rent ekonomiskt. Staten ger endast små barnbidrag och därför stödjer församlingen dessa familjer dels genom motivation, rådgivning och socialt nätverkande och dels med viss utrustning för hemmet och barnen. Ett 100-tal barn har sedan 2009 fått ett hem genom detta arbete. Vidare ges hjälp till barn på internatskolor samt till barns fritid.

Läxläsning i Rumänien

Tillsammans med två andra intressenter samt den lokala kommunen Valea Seaca drivs ett resurscenter. På detta center får cirka 50 barn, främst från romska familjer, hjälp med läxläsning och en enklare lunch. Motivationsarbete och uppmuntran till föräldrarna sker också. Centret har två anställda kvinnor som arbetar heltid. Resurspersoner som till exempel kurator, socialarbetare tas in vid behov.