Hit går överskottet från Norrköping

I Pingstkyrkan är vår vision att ge hopp och framtidstro om en bättre värld och ett bättre liv. Framför allt vill vi hjälpa på barn och ungdomar som hamnat i utsatta förhållanden på grund av till exempel funktionsnedsättning, sjukdom eller fattigdom.

Vi är tacksamma över att vi får vara med och investera i människors framtid runt om i världen, och här i Norrköping, genom att använda vår del av Erikshjälpens överskott!

…jag var ett barn med behov och ni såg mej…

Genom Pingstkyrkan i Norrköping stöttar butiken bland annat:

  • Skolhem för pojkar och flickor i Indien. Barnen kommer från tragiska familjeförhållanden. På skolhemmen får de en trygg uppväxt och en grund för att förverkliga sina drömmar om att bli sjuksköterska, läkare, lärare, polis eller något annat.
  • Arbete för att bekämpa Hiv/aids i Indien. Aids har blivit vår tids globala ”digerdöd” och drabbar främst de fattigaste regionerna i världen. I Indien driver vi tillsammans med lokal aktör ett hem för Hiv-smittade kvinnor. Vi hjälper kvinnorna att få utbildning samt möjlighet att få ett vanligt, normalt liv.
  • Barnhemmet Casa Silva i Margitha, norra Rumänien. På barnhemmet får små barn som är gravt funktionsnedsatta hjälp. Vårt stöd innebär ett bidrag till löner för sjuksköterskor som arbetar där. På samma plats stöttar vi ett arbete för romska ungdomar att hitta arbete och få struktur på livet.
  • Näringsrik mjölk till patienter på sjukhuset Mchukwi, Tanzania. Under 2015 ska vi se om välling kan ersätta mjölken för att ge barnen ett ännu mer näringsrikt och mättande tillskott.
  • Barn och unga i Norrköping. Vi hjälper barn och ungdomar med bland annat självskadebeteende att få professionell samtalshjälp, via vårt Projekt 011.
  • Tack vare en del av överskottet har vi kunnat skicka personer ut på kortare eller längre perioder i framförallt den humanitära sektorn. Vi har haft personer på Mercy Ship i Kongo Brazzaville samt i Gambia som har gjort insatser inom sjukvården.