Hit går överskottet från Norrköping

Genom Pingstkyrkan i Norrköping stöttar butiken bland annat skolhem i Indien samt funktionsnedsatta barn och unga i Rumänien och Bangladesh.

Visionen i Pingstkyrkan i Norrköping är att beröra människor och ge dem hopp och framtidstro. De riktar sig speciellt till barn och unga i utsatta situationer, där till exempel funktionsnedsättningar, sjukdom eller fattigdom påverkar deras förhållanden.

– Vi är tacksamma över att vi får vara med och investera i människors framtid runt om i världen men också här i Norrköping genom att använda vår del av Erikshjälpens överskott, hälsar kyrkan.

Skolhem i Indien

Stödet från butiken går bland annat till skolhem i flera olika städer, för pojkar och flickor i Indien. Barnen kommer från svåra hemförhållanden och hemmen gör det möjligt för dem att få gå i skolan.

Stödboende för funktionsnedsatta ungdomar i Rumänien

Genom organisationen FCE i Margitha, norra Rumänien, går en del av stödet till ett stödboende för ungdomar med funktionsnedsättning. Stödet ger ett bidrag till löner för sjuksköterskor som arbetar där. På samma plats finns också ett arbete för att hjälpa romska ungdomar att hitta arbete och få struktur på livet.

Butiken stöttar också:

  • Ett hem för hiv-drabbade barn i Thailand.
  • Informationsinsatser, ex under 2018 då två personer under en period arbetat för att lyfta ämnet ”övergrepp i nära relationer” i Sydafrika, framför allt i de fattiga kåkstäderna. ’
  • Ett stöd till funktionsnedsatta barn och unga i Bangladesh för att de ska få hjälpmedel och bli accepterade i samhället.