Gruppboende i Vitryssland

World Without Borders, WWB, i Vitryssland arbetar med att förändra synen på barn och ungdomar som inte har samma förutsättningar som andra. Erikshjälpen Second Hand i Växjö har genom Ulriksbergskyrkan bidragit till att WWB kunnat ge förändrade livsvillkor för många av dessa barn och unga och visat på allas lika värde.

Barn med funktionsnedsättning placeras på barnhem och ungdomar som gjort något brottsligt placeras på ”fängelser” i form av ungdomsvårdsskolor från tolv års ålder. Här vill WWB vara en förebild och visa på allas lika värde genom aktiviteter för barnen och ungdomarna och fortbildning för personalen.

WWB har startat ett gruppboende, det första i Vitryssland, dit barnen får flytta när de blir för gamla för att bo på barnhemmen.

Trots att politikerna till en början visade motstånd mot gruppboende finns i dag ett tillägg som nu gör det möjligt att starta upp speciella avdelningar för gruppboende på samtliga mentalvårdsinstitutioner för barn och unga i landet.