Soppkök och stöd till asylsökande barn

Genom Korskyrkan i Gävle stöttar butiken bland annat sopplunchsverksamhet och stöd till asylsökande barn och ungdomar.

Projekten Förändring och Mat För Dagen

Korskyrkan i Gävle arbetar med ett projekt som heter Förändring. Huvudsyftet är att nå ut till de i Gävle som av olika anledningar hamnat i ett socialt utanförskap. Arbetet skapar kontakter och bygger relationer samt erbjuder stöd och hjälp på olika sätt. En viktig aktivitet i verksamheten är soppluncherna, som blivit ett mycket uppskattat inslag bland de utsatta i staden. Två gånger i veckan serveras ett mål varm mat, vilket för många är dagens enda. Det delas även ut matkassar, kläder, skor och andra förnödenheter i samband med detta.

Korskyrkan samarbetar med Röda Korset, Gävle kommun och Furulundshemmet i Järbo, för att erbjuda akutboende för både män och kvinnor. Samarbetet verkar för att motivera människor som befinner sig i olika former av missbruk, till att få ett förändrat och upprättat liv.

Asylsökande barn

Den senaste tiden har församlingen lagt om delar av sitt arbete och riktat fokus mot stöd till asylsökande barn och familjer, då de sett ett stort behov av detta stöd.