Försäljning i Gävle ger rent vatten och mat för dagen

Genom Korskyrkan i Gävle stöttar butiken bland annat sopplunchsverksamhet och projektet Rent Vatten.

Kamerun ligger i västra Afrika. Här råder stor brist på rent vatten för de allra fattigaste, något som leder till att många barn dör i olika sjukdomar. Korskyrkan har hittills genomfört vattenprojekt i fem byar och därmed försett cirka 5000 personer med rent vatten. I Ndo-regionen har två byar fått hjälp det senaste året. Rent vatten leds från naturliga källsprång i bergen, vilket är både driftsäkert och miljövänligt då inga pumpar krävs. Detta är mer kostnadseffektivt jämfört med exempelvis brunnsborrning. På så sätt kan fler få hjälp. Korskyrkan förbereder nya projekt för fler byar i området. Behovet är stort och efterfrågan ökar i takt med att ryktet sprids. Arbetet har uppmärksammats av det lokala kungadömet som aktivt deltar och uppmuntrar det.

Projekten Förändring och Mat För Dagen

Korskyrkan i Gävle arbetar med ett projekt som heter Förändring. Huvudsyftet är att nå ut till de i Gävle som av olika anledningar hamnat i ett socialt utanförskap. Arbetet skapar kontakter och bygger relationer samt erbjuder stöd och hjälp på olika sätt. En viktig aktivitet i verksamheten är soppluncherna, som blivit ett mycket uppskattat inslag bland de utsatta i staden. Två gånger i veckan serveras ett mål varm mat, vilket för många är dagens enda. Det delas även ut matkassar, kläder, skor och andra förnödenheter i samband med detta.

Korskyrkan samarbetar med Röda Korset, LP-Gästrikland, Gävle kommun och Furulundshemmet i Järbo, för att erbjuda akutboende för både män och kvinnor. Samarbetet verkar för att motivera människor som befinner sig i olika former av missbruk, till att få ett förändrat och upprättat liv.