Föräldralösa barn får gå i skolan

I stort sett varje familj i Centralafrikanska Republiken (RCA) har föräldralösa barn boende hos sig.

Den offentliga skolgången har mer eller mindre fallit samman. Men även där det finns skolor är det inte säkert att barnen får gå i skolan eftersom många fosterföräldrar inte klarar av det av olika anledningar. Evangeliska Frikyrkan bedriver ett projekt som innebär att cirka 400 barn får möjlighet att gå i skolan.

Projektet står för skolavgifter, pengar till lärarlöner med mera. På senare tid har man även i liten skala börjat hjälpa gatubarn som sovit på kartonger på en marknadsplats, så att de får vara i hemmiljö. Kyrkan samarbetar med UNICEF vilket innebär att många föräldralösa barn kunnat få matpaket genom World Food Program.