Doktorn kan komma med stöd från butiken i Linköping

Pingstkyrkan i Linköping är Second Hand-butikens samarbetspartner och vill hjälpa hela människan. I dag bedrivs missionsverksamhet med socialt arbete i såväl Afrika, Asien, Latinamerika och Europa, där en viktig pelare i arbetet är ett nära samarbete med lokala församlingar och organisationer.

Stöd ges exempelvis till hälso- och sjukvård, utbildning och insatser för gatubarn. Insatserna syftar alltid till att skapa ett tryggare och bättre liv för den enskilda människan och ett samhälle där allas lika värde är en av grundstenarna. Några exempel är familjehem och härbärge för romer i Marghita, Rumänien, hiv/aids-projekt i Nairobi, Kenya, hälsocenter med bland annat mödravård i Biharu, Tanzania samt hälso- och folkbildningsprojekt i Dhaka, Bangladesh. Ungdomar får stipendier för att resa ut en kortare eller längre tid för att se och lära mer om denna verksamhet.

Hjälpinsatser med flyg

MAF är en internationell organisation som arbetar med att flyga lätta flygplan för att nå ut med hjälp som andra organisationer bistår med. MAF flyger läkarteam, mediciner och förnödenheter i många länder i Afrika, Sydamerika och Asien. Exempelvis deltog de vid tsunamin i Indonesien 2004 och vid jordbävningen på Haiti 2012. Idag arbetar MAF i 35 länder med 120 flygplan och huvuddelen av arbetet består av långsiktiga projekt med samarbetspartners i olika länder.

Stöd ges till ett familjehem i Marghita, Indien. MAF använder en del av de pengar som överskottet av försäljningen i butiken ger till flygningar till Sydsudan. Där gör MAF många partnerorganisationers arbete möjligt. MAF flyger via en regelbunden flyglinje från Kenya till Sydsudan med sjukvårdspersonal, mat, medicin och andra förnödenheter till dem som behöver det bäst.