Butikerna i MittNordens Biståndscenter ger hopp

I MittNordens Biståndscenter ingår butikerna i Fränsta, Härnösand, Timrå, Sundsvall (3 butiker), Kramfors, Ånge, Sollefteå, Hudiksvall och Östersund. Överskottet från butikerna går bland annat till dessa projekt.

Meningsfulla aktiviteter

I Västsahara bor cirka 250 000 människor sedan 40 år tillbaka i flyktingläger. På grund av klimatet råder färskvattenbrist, växtligheten är sparsam och djurlivet begränsas till smådjur och fåglar. Efter inbördeskrigets landminor är stora områden icke farbara. Biståndsarbetet består till största delen i att ge barn och unga människor meningsfulla aktiviteter mitt i all hopplöshet. Olika former av träningsinsatser, ungdoms- och kvinnoprojekt, samt utbildning i demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Jordbruksprojekt

Ett jordbruksprojekt bedrivs utanför staden Bo i Sierra Leone. Cirka 20 byar är involverade och projektet drivs som ett slags kooperativ. I nuläget är drygt 200 hektar mark uppodlad och där odlas ris och grönsaker. Här finns även en kycklingfarm och en getfarm. Projektet förser byarna med mat och en del säljs på marknaden. För dessa pengar betalas bland annat skolavgiften för samtliga barn i de berörda byarna. Projektet har blivit mycket uppmärksammat i landet som ett riktigt lyckat projekt.

Vårdhem för övergivna barn

Home of Hope på Sri Lanka är ett vårdhem för övergivna och föräldralösa barn. Här får barnen verklig
omsorg som individer med egna drömmar och behov, men också fysisk och social träning. Här finns bland annat datasalar, bibliotek, batikverkstad och vävstuga. Nya insatser görs för att möta ett växande behov. Ett eget utvecklat nätverk finns vilket innebär att hemmet kan rekrytera kvalificerade volontärer, och även läkare, sjuksköterskor, lärare och hantverkare. De når många eftersom den lokala personalen klarar de många språken. Många barn är i akut behov av hjälp bland annat på grund av undernäring.

Skola i Pakistan

En skola har byggts i Pakistan där pengar från butikerna i Mitt Norden stått för huvuddelen av finansieringen samt underhåll av lärare och skola. Skolan ligger i ett område där den största delen av befolkningen arbetar i något av de många tegelbruken. Då ägarna till bruken ser till att arbetarna blir skuldsatta till dem är de närmast att betrakta som slavar som aldrig kommer ur sina skulder. Nu får barnen möjlighet att gå i skola och att skapa sig en bättre framtid. För närvarande går 250 elever på skolan.

Hem för kvinnor i Indien

En del av pengarna går till drift- och underhållskostnader för ett hem för kvinnor i ett av Indiens fattigaste områden. Kvinnor i Indien som blir änkor eller av annan anledning blir ställda på gatan har oftast inget annat alternativ än att prostituera sig. Detta hem tar emot kvinnorna och ger möjlighet till studier samt en yrkesutbildning. Detta hjälper dem tillbaka till ett värdigt liv.

Punktinsatser

Flera projekt stöttas genom korta projekt eller punktinsatser, bland annat Panzisjukhuset i Kongo och ett hem för kvinnor i Benin. Ett mediautbildningsprojekt för ungdomar i Marocko och missbruksvård i Bratsk, Ryssland.

Insatser i Sverige

I Mitt Norden bedrivs också socialt arbete bland missbrukare och ett omfattande arbete bland flyktingar och nysvenskar.

Materialbistånd

Mitt Norden Biståndscenter skickar också så kallat materialbistånd, i huvudsak till Lettland och Ukraina. Kläderna pressas i balar för att få med så mycket som möjligt på varje frakt. Under 2017 skickades 21 trailerbilar med kläder, skor och leksaker till behövande i Lettland och Ukraina samt möbler, husgeråd mm till de tre butiker i Lettland som vi förser med varor. Sammanlagt inte mindre än 270,2 ton gods.