Butikerna i MittNordens Biståndscenter ger hopp

I MittNordens Biståndscenter ingår butikerna i Fränsta, Härnösand, Timrå, Sundsvall (3 butiker), Kramfors, Ånge och Sollefteå. Dessa stöttar bland annat dessa projekt.

Meningsfulla aktiviteter

I Västsahara bor cirka 250 000 människor sedan 35 år tillbaka i flyktingläger. På grund av klimatet råder färskvattenbrist, växtligheten är sparsam och djurlivet begränsas till smådjur och fåglar. Efter inbördeskrigets landminor är stora områden icke farbara. Biståndsarbetet består till största delen i att ge barn och unga människor meningsfulla aktiviteter mitt i all hopplöshet. Olika former av träningsinsatser, ungdoms- och kvinnoprojekt, samt utbildning i demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Jordbruksprojekt

Ett jordbruksprojekt bedrivs utanför staden Bo i Sierra Leone. 37 byar är involverade och projektet drivs som ett slags kooperativ. I nuläget är drygt 200 hektar mark uppodlad och där odlas ris och grönsaker. Här finns även en kycklingfarm och en getfarm. Projektet förser byarna med mat och en del säljs på marknaden. För dessa pengar betalas bland annat skolavgiften för samtliga barn i de berörda byarna. Projektet har blivit mycket uppmärksammat i landet som ett riktigt lyckat projekt.

Vårdhem för övergivna barn

Home of Hope på Sri Lanka är ett vårdhem för övergivna och föräldralösa barn. Här får barnen verklig
omsorg som individer med egna drömmar och behov, men också fysisk och social träning. Här finns bland annat datasalar, bibliotek, batikverkstad och vävstuga. Nya insatser görs för att möta ett växande behov. Ett eget utvecklat nätverk finns vilket innebär att hemmet kan rekrytera kvalificerade volontärer, och även läkare, sjuksköterskor, lärare och hantverkare. De når många eftersom den lokala personalen klarar de många språken. Många barn är i akut behov av hjälp bland annat på grund av undernäring.