Butiken stödjer arbete både på hemmaplan och i Tanzania

Genom Pingstförsamlingen och Stadsmissionen i Karlstad stöttar vår butik bland annat stöd till missbrukare.

Genom överskottet från Erikshjälpen Second Hand i Karlstad kan Stadsmissionen i Karlstad, en av samarbetspartnerna, bedriva sin verksamhet. Avkastningen från butiken går till att ge stöd och hjälp till vård av alkohol- och drogmissbrukare och även till att stödja biståndsverksamhet.

Verksamheten ska vara en hjälp till att återanpassa missbrukare till ett normalt samhällsliv fritt från droger och missbruk. Stadsmissionen driver ett kafé som har öppet varje vardag mellan 8.00 och 14.00. Till kaféet är alla välkomna men de flesta som kommer är människor som hamnat vid sidan av i samhället på grund av missbruk eller sjukdom. Kaféet fungerar som ett mötes- och kontaktcentrum där besökarna kan få hjälp i kontakten med olika myndigheter. Det finns även möjlighet till dusch och ombyte av kläder. Vid större helger firas det på kaféet för att besökarna ska uppleva glädje och gemenskap.

Massajer i Tanzania

Erikshjälpen Second Hand Karlstad stöttar genom Pingstkyrkan i Karlstad bland annat ett projekt bland massajerna i Tanzania. Minst 10 procent av massajfolket är drabbade av hiv/aids och behovet av utbildning och stödinsatser är stort. Bidraget från butiken går främst till utbildning och förebyggande hälsovård.

Sommarkollo

Pingstförsamlingen i Karlstad driver tillsammans med kommunen och social och arbetsmarknadsförvaltningen ett sommarkollo på ön Sållaren, en ö utanför Östra Fågelvik, i Vänern. Under två veckor får totalt 40 barn komma ut till ön. Andra insatser i Karlstad som får bidrag från butiken är stöd till olika invandrargrupper i staden. Bland annat har man sedan ett år tillbaka kunnat erbjuda ungdomar att få åka på skidläger.