Butiken i Eslöv stöttar second hand i Rumänien

Genom Eslövs Biståndscenter stöttar vår butik bland annat barn i Tanzania och Rumänien.

Familjehem och utbildning

MOKICCO (Mount Kilimanjaro Children Care Organisation) hjälper barn i Tanzania som lever i utsatthet och som förlorat sina föräldrar. Barnen får komma till familjehem, får gå i skola och får tillgång till hälsovård. Barn med funktionsnedsättningar som hörselskador eller albinism får hjälp med skolavgifter. MOKICCO har också en yrkesskola för att ge ungdomar möjlighet att skapa enklare företag och försörjningsmöjligheter.

Second Hand i Rumänien

Eslövsbutiken samarbetar med en second hand-butik i Marghita, Rumänien. Bland annat skickas möbler. Second hand-butiken i Marghita drivs av FCE och skapar arbetstillfällen för romer, som är en diskriminerad folkgrupp i Rumänien. När romska föräldrar har arbete och inkomst blir familjesituationerna tryggare och barnen kan gå i skolan. Överskottet från second hand-butiken i Marghita går bland annat till att ge romer tillgång till sanitet, skola, skolskjuts och att barn som blivit föräldralösa kan få nya hem.

Humanitära insatser för Rohingyer

Överskottet från Eslövsbutiken går också till insatser för rohingyer som flytt till Bangladesh undan förföljelse i hemlandet Myanmar. Erikshjälpens samarbetspartner Friendship finns på plats i flyktinglägren och jobbar bland annat med att säkra tillgången till rent vatten och sjukvård, samt att skapa trygga platser för barnen.