Böcker och klassrum skapar framtidstro

Föreningen Kyrkorna i Söderhamn, en ekumenisk förening som består av åtta lokala kyrkor, kan genom överskottet från Erikshjälpen Second Hand i Söderhamn bedriva humanitärt och socialt arbete både inom kommunen och i utlandet.

Ebomvini Primary School

Ett av projekten vi stödjer är Ebomvini Primary School, en landsbygdsskola i en bedårande vacker region i provinsen Kwazulu-Natal i Sydafrika. Den är belägen i ett socio-ekonomiskt eftersatt område som präglas av stor arbetslöshet bland vuxna. Man brottas också med stor analfabetism och sönderslagna familjer på grund av aids. Detta har fått till följd att över hälften av eleverna på Embomvini Primary School är föräldralösa. Mot den bakgrunden är det positivt att se med vilken hängivenhet rektor och personal utför sitt arbete att med knappa resurser försöka ge samtliga barn en god start i livet.

För att stötta deras arbete har Erikshjälpen Second Hand i Söderhamn hjälpt till med pedagogiskt material för förskoleklassen, böcker till biblioteket, bokhyllor, bidrag till två nya klassrum samt fortbildning för skolans personal.