Att rusta barnen för framtiden

Med överskott från second hand-butiken i Skövde stöttar samarbetspartner Elimkyrkan i Skövde utsatta barn runtom i världen. Det handlar både om att bidra till barns grundläggande behov och om att rusta barnen för framtiden, bland annat genom utbildning. Mycket av arbetet sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Kort om vart pengarna går

Indien:

Ett hundratal utsatta barn i Odlabari i norra Indien får stöd genom utökad skolundervisning, näringstillskott i form av ett mål mat om dagen, hygienartiklar, medicin, filtar och myggnät som skydd för kyla och insekter.

Nordafrika:

Här är det vanligt att människor med funktionsnedsättning göms undan. Arbetet syftar till att ge dessa människor en plats i samhället, medicinsk vård, rehabilitering, utbildning och möjlighet att kunna försörja sig själva.

Centralafrikanska republiken (RCA):

Stöd till kvinnor för ökad kunskap, inkomst och inflytande genom utbildning och microlån. Minoritetsgruppen Bayaka får också del av stödet, så väl som sjukhuset i Gamboula.

Uganda:

Stöd till barn och familjer ur folkgruppen Batwa, på gränsen mot Rwanda. Folket lever under mycket enkla förhållanden med undernäring och bristsjukdomar som följd.

Sydafrika och närliggande länder:

En stor mängd barn lever i en otrygg miljö och riskerar att utnyttjas på olika sätt. Här stöttas ett arbete för barns rättigheter och för att hjälpa familjer att av egen kraft ta ansvar för sina barn.

Colombia:

Arbetet kallas utåt av  Elimkyrkan för ”Amigos – Vänner för livet” och är ett samarbete med flera organisationer. Fokus ligger på att hjälpa barn med deras grundläggande behov av utbildning, nutrition och fritidsaktiviteter. Över 5 000 barn berörs.

Stöd går även till äldre och utsatta i Berbien, transporter av insamlade kläder och gåvor till Lettland, MAF, språkcafé i Sverige, katastrofhjälp,

 

Elimkyrkan vill rikta ett stort tack till alla kunder, gåvogivare och alla andra som gör verksamheten möjlig.