Barn får gå i skolan

Med överskottet från second hand-butiken ges humanitärt och socialt bistånd i många olika länder. I Argentina, i Tartagal och kringliggande byar, får barn möjlighet att gå i skolan och barn får ett hem.

Sedan över tjugo år tillbaka drivs verksamhet för särskilt utsatta barn i Colombia. I de skolor och barn-hem som byggts sedan starten finns idag verksamhet för över 5 000 barn. Här har även sjukvårdsteam utrustats för att nå människor i svårtillgängliga djungelområden. I norra Mocambique arbetar man med att ta fram ett undervisningsmaterial för att lära ut ett nytt skriftspråk. Det gäller bantuspråket Nyungwe, som idag är ett lokalt talspråk. Barn i Sverige har fått möjlighet att åka på sommarkollo och komma ut i naturen och trivas i god gemenskap.

Stöd till fängslade i Vitrysslad

I Vitryssland ges hjälp och stöd till barn och ungdomar som hamnat i fängelse. Även barn och unga som har psykiska funktionshinder får stöd.
I Cluj och Gherla i Rumänien får människor i fängelse stöd och barn som lever och bor på gatan får social hjälp.