Arbete för miljö och klimatfrågor

Missionskyrkan stödjer Kyrkornas Världsråds arbete mot hiv/aids i Afrika och deras arbete för miljö och klimatfrågor.

Deras stöd har bidragit till att belysa situationen för utsatta människor i olika delar av världen genom påverkansarbete på FN, aktioner i Latinamerika där glaciärer smälter och påverkar grundvattnet, regionala och internationella arbetsgrupper som fått möjlighet att rapportera till myndigheter och organisationer med mera.