fbpx

Barns trygghet ligger i vuxnas händer

Som förälder vill du ditt barn det allra bästa. Oavsett var i världen du befinner dig, oavsett din livssituation. Men om allt du fått lära dig är att uppfostra med våld? Att slagen formar ditt barn till en god människa? Vad gör du då?

Vi ger föräldrar runt om i världen nya verktyg för att bli trygga mammor och pappor. Så att de kan ge sina barn det allra bästa.

Var med och stoppa
våld mot barn

Vartannat barn i världen utsätts för våld i hemmet. Tre av fyra barn mellan två och fyra år utsätts för systematiskt våld i uppfostringssyfte. Hälften av alla barn mellan 13 och 15 år får utstå fysiska bestraffningar i skolan.

Detta är en verklighet i flera länder där Erikshjälpen verkar. Under coronapandemin har våldet mot barn dessutom ökat, till följd av ökade påfrestningar i många familjer.

När våld använts som uppfostringsmetod i generationer är det svårt att bryta kedjan.

Men vi vet att det går!

Vi ger föräldrar runt om i världen nya verktyg för att bli trygga mammor och pappor och förändrar också beteenden hos lärare och annan skolpersonal.

Var med och stoppa
våld mot barn

Exempel på hur vi arbetar för att stoppa våld mot barn

  • Från våldsamt till positivt föräldraskap
    Att använda våld mot barn i uppfostringssyfte är vanligt förekommande och socialt accepterat i både Kambodja och Myanmar. Erikshjälpen arbetar tillsammans med lokala partnerorganisationer för att sprida kunskap om barns utveckling och hur fysiska bestraffningar påverkar barn på lång sikt. Vi ger också föräldrar nya verktyg för att uppfostra barn på ett tryggt och kärleksfullt sätt.

 

  • Återintegrering av gatubarn
    Många av Ugandas gatubarn har flytt ifrån en våldsam hemmiljö. Erikshjälpen stöttar flera rehabiliteringscenter som parallellt med att de ger skydd i gatubarnens akuta situation, också arbetar för att barnen ska kunna återvända hem. Genom utbildning och kunskap får föräldrar en ny syn på uppfostran och relationer, våldet minskar och fler barn får växa upp i trygghet.
Image

Din gåva når fram

För Erikshjälpen är det en självklarhet att förvalta våra givares gåvor på ett trovärdigt och ansvarsfullt sätt. Vi har 90-konto som innebär att vi lever upp till kraven från Svensk Insamlingskontroll och garanterar att de gåvor vi får in används till rätt ändamål.

Svensk Insamlingskontroll tillåter att högst 25 procent används till omkostnader för insamling och administration. Erikshjälpens egen ambition är att våra omkostnader aldrig ska överstiga 15 procent. Under 2020 var våra insamlings- och administrationskostnader endast 10 procent.

Här kan du läsa mer om vår kvalitetskontroll.