fbpx

Läxhjälp efter skoltid

Hur stöttar man sitt barns skolgång om man själv inte kan läsa eller skriva? På After School får romska barn stöd och hjälp för att kunna hänga med i skolarbetet.  

I Rumänien finns många vuxna romer som aldrig har gått i skola och därför har svårt att både se värdet av utbildning och att hjälpa sina barn med skolarbetet. När de romska barnen ska börja skolan har de också ett tufft utgångsläge eftersom undervisningen är på rumänska som inte är deras modersmål. Många slutar skolan redan i fjärde klass.  

Med stöd från Erikshjälpen kan romska barn gå på After School, vilket ger dem en bättre chans att klara av skolan. Med utbildning som nyckel finns hoppet att de ska kunna slå sig fria ur det utanförskap som generationerna före dem suttit och fortfarande sitter fast i. 

Här får barnen:

  • läxhjälpsstöd efter skoltid och möjlighet att träffa engagerade vuxna som uppmuntrar och stärker dem
  • möjlighet att tvätta sig, äta sig mätta och lära sig mer om hur olika sociala sammanhang fungerar
  • ökade chanser till bättre stöd hemifrån, då arbetet även innebär ett nära samarbete med barnens föräldrar, för att stötta dem i sitt föräldraskap och få dem att förstå vikten av att prioritera sina barns utbildning

Förutom i Rumänien stödjer Erikshjälpen läxhjälpsprojekt i bland annat Kambodja och Sverige.