fbpx

Flickors rätt till utbildning

Majoriteten av de barn som nekas rätten att  gå i skolan är flickor. Erikshjälpen hjälper flickor att fortsätta skolan och välja sin egen framtid. Det är livsviktigt, inte bara för varje enskild flicka utan också för hela samhällen.

Där familjen bara har råd att skicka ett barn till skolan prioriteras ofta pojkar. Flickor får i högre grad stanna hemma, ta hand om syskonen, hjälpa till i hushållet eller arbeta för att bidra till familjens försörjning. Många gifts bort och blir mammor när de knappt är mer än barn själva.  

Erikshjälpen jobbar på många olika plan, både lokalt, regionalt och nationellt tillsammans med olika partnerorganisationer för att förändra detta.

Vi jobbar för att: 

  • förändra attityder kring flickors utbildning genom att utbilda och informera barn, föräldrar, lärare, religiösa ledare och lokala myndighetsanställda om vikten av att flickor får utbildning 
  • förebygga övergrepp som kvinnlig könsstympning och barnäktenskap och för att flickor ska få gå i skolan
  • genom självhjälps-projekt förbättra familjers ekonomi så att de har råd att skicka även flickorna till skolan

Att satsa på utbildning för flickor är att satsa på hela samhällen. Flickor får större valmöjligheter, kan få jobb, blir mer självförsörjande och självständiga. Det är livsviktigt både för dem, deras familjer och samhället runt dem.