fbpx

Skydd mot våld och sexuell exploatering

Misshandel och exploatering av barn sker i alla länder och samhällen och i alla sociala grupper. Erikshjälpen strävar efter att skydda barn från alla typer av våld och övergrepp genom att öka medvetenheten om barns rättigheter – från föräldra- till myndighetsnivå.

I många samhällen har barn en låg hierarkisk status, med följden att fysisk och verbal bestraffning är vanligt förekommande, både i hem- och i skolmiljö. I andra samhällen betraktas vissa former av våld mot barn som en del av kulturen och har blivit socialt accepterade, till exempel kvinnlig könsstympning och barnäktenskap.
Människohandel och sexuell exploatering utgör i dag ett stort hot globalt, och barn är en av de största riskgrupperna. I exempelvis Kambodja finns en utbredd och snabbt växande sexhandelsmarknad där kunderna både är kambodjaner, turister och – nyast – personer i andra delar av världen som betalar för övergrepp på unga flickor på direktsänd internetlänk.

Vi jobbar för att: 

  • förändra föräldrars attityder till sina barn och skapa förståelse för att fysisk och verbal bestraffning är skadlig för barn
  • genom dialog och informationsspridning skapa medvetenhet och förändra attityder kring skadliga sedvänjor som kvinnlig könsstympning och barnäktenskap
  • förebygga och minska riskerna för att barn ska utsättas för människohandel eller sexuell exploatering genom att hjälpa vårdnadshavare och samhällen att organisera sig, samt med att ge rehabilitering och rättslig hjälp till barn och unga som blivit utsatta för olika former av övergrepp
  • förespråka och främja lagstiftning, tjänster och minimistandarder i förhållande till barnskydd