fbpx

Rätten till en egen familj

Alla barn har rätt till en familj. Trots det växer miljontals barn upp på barnhem, med psykiska och fysiska risker som följd. Erikshjälpen arbetar för att förändra detta.

Fattigdom är den vanligaste orsaken till att barn placeras på barnhem. För föräldrar som saknar förutsättningar att försörja sina barn, blir barnhemmen ett sätt att ge dem tillgång till utbildning, mat, hälso- och sjukvård.
Men åratal av forskning visar tydligt att barn som växer upp på barnhem riskerar att fara illa både psykiskt och fysiskt. Trots detta, och trots att mer än 80 procent av de miljontals barn som i dag växer upp på barnhem faktiskt har minst en förälder i livet, ökar antalet barnhem kraftigt i många länder runt om i världen. Samtidigt är FN:s riktlinjer tydliga med att familjebaserade lösningar alltid ska vara det första alternativet för barn som av någon anledning inte kan bo kvar i sin ursprungsfamilj.

Vi jobbar för att: 

  • stärka familjer och genom hjälp till självhjälp skapa förutsättningar för föräldrar att ta hand om och försörja sina barn och på så sätt förebygga att barn placeras på barnhem
  • påverka myndigheter att främja andra alternativ än institution vid långvarig placering av barn
  • återintegrera barnhemsbarn i familjer och samhällen

Erikshjälpen driver också opinion och påverkan i Sverige för att sprida kunskap om hur barn påverkas av att växa upp på barnhem och uppmuntra till ett engagemang mot mer hållbara alternativ för att stödja barn som lever i utsatthet. Här kan du läsa mer om det arbetet.