fbpx

Hjälp bort från gatan

Ett liv på gatan är något inget barn borde behöva uppleva. Ändå är de miljontals: gatubarnen som kämpar för sin överlevnad, dag som natt. Erikshjälpen arbetar för att återföra dem till ett tryggt liv i familjemiljö.

Det finns ingen officiell statistik över hur många barn i världen som lever på gatan, men uppskattningsvis rör det sig om omkring 100 miljoner. De flesta tar sin tillflykt till gatan på grund av svåra hemförhållanden, för att deras familjer av olika anledningar inte kan ta hand om dem.
Men livet på gatan är hårt och farligt. För att överleva måste barnen tigga, sälja saker eller erbjuda tjänster som att tvätta bilar eller putsa skor. Inte sällan tvingas de ta till våld eller begå brott och de riskerar själva ständigt att utsättas för våld, övergrepp och människohandel.

Vi jobbar för att:  

  • genom uppsökande verksamhet bygga relationer med och fånga upp barn på gatan
  • genom rehabiliteringscenter erbjuda gatubarnen en trygg och fast punkt i tillvaron, där de förutom att äta sig mätta och tvätta sig rena får möjlighet att gå i skolan, leka och hjälp att återanpassa sig till ett vanligt liv
  • genom nära samarbete med familjerna verka för att barnen på sikt ska kunna återvända hem, hitta familjehem till de barn som saknar familjer och förmedla platser på yrkesprogram för de gatubarn som är äldre