fbpx

Barn- och mödrahälsa

Även om barn- och mödradödligheten i världen halverats på trettio år, dör fortfarande omkring 15 000 barn under fem år och omkring 1 000 kvinnor i samband med graviditet eller förlossning – varje dag. De siffrorna arbetar vi för att förändra.

De första åren i livet har stor påverkan på ett barns framtid och i Erikshjälpens arbete för barns rätt till hälsa är barn under fem år en prioriterad grupp.

Inte sällan börjar hoten mot barns hälsa redan i magen. I många av de länder där Erikshjälpen arbetar är tillgången till sjukvård oerhört eftersatt och kunskapen kring graviditet, förlossning och amning är låg.

Vi jobbar för att:

  • säkra tillgången till rent vatten, lära familjer odla näringsrikt, möjliggöra vaccineringar och öka kunskapen om hygien så att fler barn överlever sin femårsdag
  • behandla och förebygga undernäring hos barn
  • arbeta mödrahälsovårdsfrämjande för att fler blivande mammor ska ha kontakt med hälsovården under sin graviditet och välja att föda på sjukhus
  • påverka myndigheter och makthavare så att de tar ansvar för att tillgodose barns och mödrars rätt till hälsa, även i marginaliserade områden