fbpx

Barn med funktionsvariationer

I Belarus växer många barn med funktionsvariationer upp på institution, långt från samhället och sina familjer. Erikshjälpen arbetar för att bryta dessa barns utanförskap – för att de har samma värde och ska få möjligheter till ett utvecklande liv som andra barn.

Att få ett barn med någon form av funktionsvariation är i Belarus förenat med stor skam och stigma. Många av dessa barn lämnas bort för att växa upp på en statlig institution; undangömda och långt utanför samhället på alla plan – trots barnkonventionen säger att barn inte ska skiljas från sina föräldrar, om det inte är för barnets bästa. Och trots att en uppväxt på institution har stor negativ påverkan på barns hälsa.

Erikshjälpen arbetar tillsammans med lokala partnerorganisationer i Belarus för att de här barnen ska tillskrivas samma värde och få samma rättigheter tillgodosedda som andra barn.

Vi jobbar för att:

  • förbättra habiliteringen för barn på institution
  • skapa förutsättningar för att de barn som i dag bor på institution ska kunna ha en relation med sina familjer och för att familjer ska vara beredda att ta hem sina barn, samt i de fall där barnen är äldre arbeta för att hitta alternativ som gruppboenden
  • påverka och samverka med myndigheter för att ersätta institutionsvård med familjebaserad vård