Vi arbetar för barns rätt till hälsa

Varje år dör många barn av sjukdomar som egentligen är både lätta och billiga att förebygga. Detta trots att varje barn, enligt barnkonventionen, har rätt till sjukvård och bästa möjliga hälsa. 

Erikshjälpen arbetar för att rädda liv och förbättra livskvalitén hos familjer genom att undervisa om rent vatten, god hygien, näringslära och vaccin. Kunskap om hur man skyddar sig mot olika sjukdomar och vad man kan göra för att minska riskerna för exempelvis malaria eller diarré kan vara livsavgörande, även om det handlar om enkla insatser som att använda myggnät eller tvätta händerna.  

Vi arbetar också för att förbättra de system som finns för bland annat sjukvård, mödravård och uppföljning av undernäring. Hjälp ges också till lokalsamhällen att gå samman och påverka myndigheter att ta sitt ansvar.  

Rätten till hälsa innebär även att ha rätt att fatta beslut om sin egen kropp och att ha tillgång till korrekt information och rådgivning om sexuell och reproduktiv hälsa, SRHR. Erikshjälpen arbetar för detta och för att sprida kunskap om och motverka skadliga sedvänjor som könsstympning, tidiga äktenskap och tidigare graviditeter. 

Exempel på insatser