fbpx

Nu kan Kasim höra läraren igen

När Kasim förlorade sin hörsel förlorade han också möjligheten till utbildning, trots att han har samma rätt till skola som alla andra barn. Nu har han fått en hörapparat – och nytt hopp.

Att barn och ungdomar går i skolan ger dem större möjligheter att ta sig ur fattigdom och utanförskap. Förutom kunskaper och färdigheter som behövs för att skapa sig en framtid och hitta ett jobb ger skolan också ett socialt skyddsnät, som förhindrar att barn exploateras för arbete, illegala äktenskap, övergrepp och trafficking.

Stötta barns rätt till utbildning

Det ska inte spela någon roll om ett barn har en funktionsvariation, tillhör en minoritetsgrupp eller kommer från en familj med små ekonomiska resurser – skolan ska vara för alla. Men så ser verkligheten inte ut.

För Kasim från Laikipia i Kenya var det hörseln som satte stopp. Hans föräldrar hade inte råd att söka vård, så Kasim fick ingen medicinsk hjälp och heller inget stöd från skolan. När Kasims hörsel försvann nästan helt fick han svårt att kommunicera med omvärlden, kände sig frustrerad och började låsa in sig. Men Kasims tillvaro förändrades när hans familj fick kontakt med Erikshjälpens lokala partner, som hjälpte föräldrarna att söka vård för sin son. Med en hörapparat kan Kasim nu höra igen, han har fått en bättre självkänsla och han gör framsteg i skolan.

– Det har skett en otrolig förändring hos Kasim sedan han fick hörapparaten, det är fantastiskt, säger pappa Osman Abdi.

Stötta barns rätt till utbildning

Genom stödet från Erikshjälpen har Kasims föräldrar också fått hjälp att hitta nya vägar till försörjning.