fbpx

Nu får alla plats på skolan i Nemasi

Först fanns här ingen skola alls. Sedan fanns det en liten byggnad. Nu har Erikshjälpens partner Nalala lyckats få de kenyanska myndigheterna att bygga till skolan så att alla elever får plats och bra förutsättningar för att kunna studera.

Orten heter Nemasi och ligger långt ut på den kenyanska landsbygden, mellan den stora vägen som förbinder Nairobi och Mombasa och gränsen till Tanzania. Fram tills för fem år sedan fanns det ingen skola här. Men 2013 stod den första skolbyggnaden klar, tack vare pengar från Erikshjälpen och genom den lokala partnerorganisationen Nalala.

Efter att den första skolbyggnaden stod klar började Nalala driva påverkansarbete gentemot lokala myndigheter och beslutsfattare. Kenya har skrivit under FN:s barnkonvention vilket innebär att det är Kenya som stat som är skyldig att se till att det finns tillräckligt med skolor, inte ideella organisationer.

”Innan fick alla studera i samma rum.”

Påverkansarbetet gav till slut resultat! Skolmyndigheten har nu byggt till skolan så att det finns flera olika klassrum där klasserna kan ha sina lektioner för sig. På Nemasi Primary School finns i dag 142 elever, från förskoleklass upp till klass 6.
– Innan fick alla studera i samma rum, berättar Felix Moloma som är en av lärarna och som också är ansvarig för skolans barnrättsgrupp.

Somoin Muterian och Tupet Peren är med i skolans barnrättsgrupp. Foto: Anna Hållams

Somoin Muterian och Tupet Peren går i klass 6 respektive klass 5. De är båda med i barnrättsgruppen på skolan och berättar att de bland annat planterat träd runt skolan som ska ge skydd för vinden och jorden som vinden för med sig.
– Några träd har överlevt, några har torkat upp och dött. En del träd har getterna ätit upp också, för det finns för lite för dem att äta när det är så torrt. Vi skulle egentligen behöva ett staket mot getterna. Ibland kommer de in i klassrummet under lektionerna, säger Tupet.

Tupet och Somoin har varit aktiva i barnrättsgruppen i drygt tre månader. De känner verkligen att de kan vara med och påverka.
– Vår grupp gör nytta för hela skolan och även hemma, eftersom vi berättar för andra om det vi tar upp i gruppen, säger Somoin.

Erikshjälpens Victor Egerbo på besök på skolan i Nemasi. Här omgiven av läraren Felix Moloma och 15 av barnrättsgruppens 29 medlemmar. Foto: Anna Hållams