fbpx

Med skolan som skydd

Efter lunch på Kuymbuni School utanför Emali i södra Kenya samlas en grupp barn i olika åldrar för att lära sig om sina rättigheter. Den här dagen pratar de om barns rätt till skydd och på vilket sätt skolan inte bara bidrar med utbildning utan också med skydd.

Undervisar gör Julius, en ung lärare som vanligtvis leder årskurs sju på skolan.
– Skoluniformen ger identitet, tillhörighet och självförtroende men också respekt och vetskap om att barnet har flera vuxna omkring sig. Det kan avskräcka från att utnyttja barnet, säger Julius.

Skoluniformen ger respekt och vetskap om att barnet har flera vuxna omkring sig. Det kan avskräcka från att utnyttja barnet.

På skolan arbetar man mycket med just flickors skydd. Långa skolvägar där de är oskyddade mot bland annat vilda djur är en aspekt, men tidiga äktenskap är också en risk som man arbetar aktivt för att motverka. Speciellt i fattiga familjer, där inte mat och pengar räcker, kan det innebära en ekonomisk lättnad att gifta bort en flicka.

Aisha, Sara och kompisarna i barnrättsklubben gör tummen upp för barns rättigheter.
– Nu vet vi att vi ska reagera och säga till någon vuxen när något är fel, säger Aisha.

Det är med stöd av Erikshjälpens partnerorganisation Nalala som barnrättsgruppen på skolan drivs. Ett 40-tal barn i klasserna 3-8 är med i gruppen, som blir mer och mer populär. För att det inte bara ska bli prat och teori sjunger man och spelar teater kring det aktuella ämnet. En eftermiddag i veckan kan barnen också välja mellan olika aktiviteter, en del väljer sport medan andra väljer att få hjälp att läsa på inför prov.

Det finns lärare och föräldrar som tycker att rättigheter är något man får när man är vuxen.

En kväll varje vecka samlas också byns vuxna på skolan, ett tillfälle för skolan och Nalala att sprida kunskap till föräldragenerationen. Bland annat om barns rätt till fungerande vuxna, om flickors rätt att välja sin framtid och rätten till sina egna kroppar.
– Det finns lärare och föräldrar som tycker att rättigheter är något man får när man är vuxen, men för att vi ska kunna ta hand om våra barn på ett bra sätt är barns rättigheter en viktig ledstjärna, säger Julius.

Text och foto: Bitte Arréhn