fbpx

Dipali räddades från svält

Det var aldrig självklart att hon skulle få uppleva sin ettårsdag. Men i år kommer Dipali – flickan som somnat i sin farmors famn – fylla fem!

När Dipali upptäcktes av Erikshjälpens lokala partner Eficor var hon sex månader gammal och gravt undernärd. Hennes tillstånd hade orsakats av familjens brist på pengar och föräldrarnas besvikelse över att ha fått en fjärde dotter, istället för en son. I det område i Indien där Dipali bor är 60 procent av barnen underviktiga och var tionde barn dör innan sin femårsdag.

I byn där Dipali bor finns ett center med statligt anställd personal som arbetar för att förebygga och motverka undernäring. Eficor stöttar personalen på centret. När Eficor fick vetskap om Dipalis situation såg de till att nutritionscentret tog kontakt med Dipalis familj. Då var Dipali ett halvår.

Fler barn ska få fylla fem – var med och rädda liv!

Personalen på centret började arbeta för att stärka familjen och relationerna inom familjen. Så småningom ledde arbetet till att familjen kontaktade sjukvården. Dipali blev då akut inlagd på ett nutritionscenter i Khandwa, den närmaste staden. I hembyn fortsatte sedan arbetet med att hjälpa Dipali. Via byns lilla nutritionscenter fick hon tre mål näringsrik mat om dagen.

Dipali är fortfarande ganska liten, men kan nu gå och leka som vilken blivande femåring som helst. I dag har hon också en varm relation till sina föräldrar och sin farmor.