fbpx

Ann, 17 år: ”Jag har fått hoppet tillbaka”

En av tre flickor i utvecklingsländer gifts bort innan de fyller 18 år, enligt FN. Ann skulle blivit en av dem, men hon fick hjälp att komma till ett skyddsboende för flickor. “När jag kom hit hade jag förlorat allt hopp, men här har jag fått hoppet tillbaka”.

Ann är 17 år när vi träffar henne på den kenyanska landsbygden mellan huvudstaden Nairobi och gränsen till Tanzania. Hon tillhör folkgruppen massaj, som i huvudsak försörjer sig på boskapsskötsel. Att flickor könsstympas är en tradition som går många generationer tillbaka och som markerar övergången från flicka till kvinna. Kunskapen om de negativa konsekvenserna med kvinnlig könsstympning är låg och ofta är könsstympning ett första steg mot giftermål. Flickan som könsstympas tvingas sluta skolan för att snart bli någons fru. Så skulle det ha blivit för Ann. 

Jag fick inte gå i skolan. Min pappa tyckte inte att jag skulle det. Jag skulle könsstympas och giftas bort, säger hon.

I Kenya är både kvinnlig könsstympning och barnäktenskap olagligt, men det sker ändå. Fattigdom är den främsta orsaken till att föräldrar gifter bort en dotter tidigt. De kanske inte har råd att låta dottern fortsätta i skolan och då anser de att det bästa är att hon gifter sig och får framtiden tryggad. 

”Nu tänker jag inte på det som hände, jag tänker på min framtid.”

Erikshjälpen jobbar på många olika sätt, tillsammans med lokala partnerorganisationer, för att förebygga övergrepp som kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. Det handlar till exempel om att utbilda och informera både barn, föräldrar, lärare, religiösa ledare och lokala myndighetsanställda om barns rättigheter, lagar och regler samt de negativa konsekvenserna med kvinnlig könsstympning.  Hjälp till självhjälps-projekt förbättrar familjers ekonomi så att de har råd att skicka även flickorna till skolan. Skyddsboenden eller fosterhemsplaceringar hjälper flickor som blivit utsatta för övergrepp eller som rymt hemifrån för att slippa bli bortgifta.

Förändring som tar tid

Att förändra traditioner och tankesätt tar tid, men det går att se resultat. Fler flickor skrivs in i skolan och antalet flickor som könsstympas minskar. 1998 hade 37 procent av alla flickor och kvinnor mellan 15 och 49 år i Kenya gått igenom någon form av könsstympning, enligt statistik från Unicef. 2008 var siffran 27 procent och 2017 var den runt 21 procent. 

Tack vare skyddsboendet har Ann kunnat fortsätta i skolan istället för att bli någons fru. 

– Nu tänker jag inte på det som hände, jag tänker på min framtid. Jag vill bli pilot. 

När en flicka kommer till skyddsboendet inleds också ett arbete med flickans familj. Målet är att familjen ska förstå flickans rättigheter så att hon på sikt ska kunna flytta hem igen. För Anns del har relationen till familjen sakta börjat läka ihop. 

– Mina föräldrar älskar mig och de har nu förstått att de gjorde fel när de ville gifta bort mig, säger hon.

Foto: Anna Hållams