fbpx

Bopha lurades in i trafficking

Bopha, 15 år, trodde att hon skulle få ett bra jobb. Istället blev hon såld, inlåst och tvingad till sex. Coronapandemin gör att barn som redan lever i utsatthet blir ännu mer utsatta – och risken för att hamna i trafficking och tvångsäktenskap ökar.

För Bopha började allt när en granne tipsade hennes föräldrar om ett enkelt och välbetalt jobb i Kina. Bophas familj, från en fattig del av den kambodjanska landsbygden, litade på grannens ord.

– När fattigdomen är stor, handlar vardagen om överlevnad. Och när föräldrar inte är medvetna om att de skickar barn till jobb – i stan eller i ett annat land – som inte finns, då fortsätter de att skicka sina barn, säger Helen Sworn, grundare av organisationen Chab Dai i Kambodja som Erikshjälpen sedan tio år tillbaka samarbetar med i kampen mot trafficking.

Det fanns inget jobb för Bopha, hon hamnade istället i en mardröm. Två veckor efter ankomsten till Kina såldes hon till en man. Hon var inlåst i hans hus, fick inte tillräckligt att äta och tvingades göra allt som mannen ville. Mannen tog också hennes pass.

När Bophas föräldrar förstod att deras dotter blivit såld kontaktade de Erikshjälpens partner Chab Dai och fick hjälp att göra en polisanmälan. Tre månader senare lyckades Bopha fly. Tack vare stödet från Erikshjälpen och Chab Dai fick hon hjälp att ta sig hem till Kambodja, fick psykosocialt stöd, rehabilitering och rättslig hjälp.

När människor är medvetna om att trafficking sker börjar de upptäcka det

Förutom att hjälpa och upprätta barn som blivit utsatta för trafficking jobbar Erikshjälpen och Chab Dai med flera olika insatser för att förebygga och minska riskerna för att barn ska utnyttjas. En viktig del är att öka medvetenheten om trafficking.

Varje år utbildar Chab Dai över 10 000 människor genom projekt i samhällen och byar. Att utbilda nyckelpersoner, som lärare och bychefer, är speciellt viktigt – om de förstår problemet med trafficking kan de sprida kunskapen vidare till många andra och vara drivande i att etablera lokala, sociala skyddsnät.

– När människor är medvetna om att trafficking sker börjar de också upptäcka det. Då kan de också börja vidta åtgärder för att skydda barnen i byn, säger Helen Sworn.

Bopha heter egentligen något annat.