Samarbetssjukhus

Skandinaviska Läkarbanken har samarbete med flera olika sjukhus dit läkare och sjukvårdspersonal kontinuerligt åker.

Centralafrikanska Republiken

Gamboulasjukhuset

Sjukhuset ligger i västra delen av Centralafrikanska Republiken alldeles vid gränsen till Kamerun. Det har 190 bäddar och ett stort upptagningsområde i ett område med stor brist på sjukvård och annan infrastruktur. På sjukhuset finns en öppenvårdsavdelning, kirurgiskverksamhet, TB och medicinska avdelningar och en avdelning för undernärda barn.

Sjukhuset har stort behov av stöd och välkomnar olika specialister, gärna kirurger men också andra inriktningar. Du behöver kunna arbeta på franska.


Etiopien

Airasjukhuset

Missionssjukhus med 80 bäddar och mycket stort upptagningsområde. Beläget cirka 50 mil väster om Addis Abeba.

För tillfället skickar vi endast barnmorskor som undervisar vid barnmorskeutbildningen som bedrivs på sjuksköterskeskolan som är belägen vid sjukhuset.


Kenya

AIC Health Centre, Turkana

African Inland Church Health Centre är samarbetspartner, vilken ligger i Lokichoggio i Turkana, norra Kenya. Samarbetet har pågått sedan vintern 2013/2014 och är ett integrerat utbildnings- och utvecklingsprojekt inom barn- och mödravård tillsammans med Erikshjälpen. Skandinaviska Läkarbanken bidrar med barn- eller allmänläkare och barnmorskor som agerar mentorer, utbildare och stöd till personalen på hälsocentret och två dispensärerna för att förbättra mödra- och barnhälsovården.

Centret har en ”out-patient department” och en ”in-patient department” med 6 sängar och en förlossningsavdelning med cirka 25 förlossningar i månaden. Vid centret finns så kallade ”Clinical Officers” och sjuksköterskor/barnmorskor anställda. Vid de två dispensärerna finns en sjuksköterska som ansvarar för hela verksamheten inklusive förlossningar. Lokichoggio ligger nära gränsen till Sydsudan. Befolkningen, Turkanafolket, är övervägande nomader.

Consolatasjukhuset

Missionssjukhus i Nyeri nordväst om Nairobi. Vi har under några år samarbetat med sjukhuset för att skicka dit ett team av ÖNH-kirurger och annan personal för att operera ÖNH-patienter.

Mutomosjukhuset

Missionssjukhus med cirka 100 bäddar cirka fyra timmar sydöst om Nairobi.

Det finns en chefsläkare vid sjukhuset, samt någon ST-läkare. Stort upptagningsområde med många barn. Välorganiserat sjukhus med medicinsk och kirurgisk verksamhet i mycket fattig miljö. Mycket torrt område och svårigheter med tillgång på vatten. En läkare från Skandinaviska Läkarbanken skickas ut i stafettsystem.

Söker många olika typer av specialister, kirurger, gynekologer, barnläkare, internläkare. Vi kommer också att stödja sjukhuset med ortopeder, operationssjuksköterskor, medicintekniker. Är ett bra sjukhus att åka till på ett första uppdrag.

Sabatiasjukhuset

Missionssjukhus specialiserat på ögonsjukdomar beläget norr om Kisumu i västra Kenya. Vid enstaka tillfällen skickar vi ögonläkare för att stödja den ordinarie verksamheten.


Kongo

Panzisjukhuset

Panzisjukhuset i Bukavu startades 1999 med 120 vårdplatser och har nu 350 bäddar samt en större enhet för våldsutsatta kvinnor.

Vi stödjer ibland Panzi Hospital och/eller dess universitetet UEA (Univeristé Evangelique en Afrique), i Bukavu med läkare eller sjukhustekniker, främst för undervisning, enligt de förfrågningar som vi får från sjukhuset.


Nepal

Tansensjukhuset

Missionssjukhus med 150 bäddar. Skandinaviska Läkarbanken samarbetar i Nepal med United Mission Nepal, en kristen nepalesisk organisation.

Sjukhuset är beläget 30 mil väster om Kathmandu. Skandinaviska Läkarbanken började 2008 sända läkare till Tansen. Nu skickar vi endast läkare dit efter speciella förfrågningar från sjukhuset, oftast handlar det om kirurger eller ortopeder.


Tanzania

Mchukwisjukhuset

Missionssjukhus beläget 120 kilometer söder om Dar es Salaam, med cirka 100 bäddar. Har cirka 25 000 patienter i öppenvården och 6 000 inlagda patienter per år, av vilka 1 500 genomgått operation, dessutom cirka 2 000 förlossningar. Skandinaviska Läkarbanken skickar ut 3-5 läkare per år till sjukhuset som förstärkning till den befintliga personalen. Eftersom sjukhuset är litet ska man vara beredd på att arbeta brett. Vi skickar allmänläkare, barnläkare, internläkare och gynekologer till sjukhuset.

Nkingasjukhuset

Nkinga Missionssjukhus är ett regionalt remitteringssjukhus med ett stort upptagningsområde och över 100 bäddar.

Sjukhuset är beläget cirka 100 mil väster om Dar es Salaam och är en stor öppenvårdsavdelning, mobil verksamhet och flera avdelningar. Skandinaviska Läkarbanken skall under de närmast åren stödja sjukhuset att förbättra ortopediverksamheten och barnsjukvården. Vi kommer därför att skicka ortopedkirurger som ska stödja en kirurg att bygga upp verksamheten. Eventuellt kommer operationssjuksköterskor och andra personalkategorier som kan stödja ortopediverksamheten också att behövas. Dessutom skickar vi barnläkare, gärna neonatalspecialister, att arbeta tillsammans med barnläkaren vid sjukhuset och vi ska genomföra en fortbildningskurs för sjuksköterskor som arbetar med barn vid sjukhuset.


Zambia

 

Chikankatasjukhuset

Detta är ett lite större sjukhus med cirka 200 bäddar, flera vårdavdelningar och operationsavdelning.

Sjukhuset är känt för sitt pionjärarbete med hiv/aids patienter och ”out-reach”-aktiviteter. Det drivs av Frälsningsarmén i Zambia och ligger söder om Lusaka.Skandinaviska Läkarbanken har samarbetat med sjukhuset tidigare och återupptog samarbetet 2014. Läkare jobbar på öppenvårdsavdelningen samt knyts till en av vårdavdelningarna. Sjukhuset har ofta andra unga läkare från Europa eller Australien som arbetar på sjukhuset under korta sejourer.

Vi skickar infektionsläkare, internister, allmänläkare, barnläkare och har också skickat kirurger, men då måste man var beredd att arbeta brett också inom andra områden. Det kan också vara aktuellt med andra specialiteter.