Om Skandinaviska Läkarbanken

Skandinaviska Läkarbanken är en ideell organisation vars målsättning är att utifrån en kristen livssyn arbeta för att människor i låginkomstländer skall ha tillgång till hälso- och sjukvård.

Skandinaviska Läkarbanken skickar ut läkare och specialistsjuksköterskor till olika sjukhus, främst missionssjukhus. Dessutom samverkar Skandinaviska Läkarbanken också med Erikshjälpen i vissa projekt. Sjukvårdspersonalen engageras för korta uppdrag på cirka 6 veckor som volontärer, ingen lön betalas ut men kostnader täcks. Alla är välkomna som volontärer om du respekterar målsättningen oavsett om du har en personlig tro eller ej. Samarbetssjukhusen ligger i länder så som Nepal, Tanzania, Zambia, Kenya, Etiopien och Centralafrikanska Republiken.

Föreningen Skandinaviska Läkarbanken har drygt 200 medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kronor. Medlemmar får medlemsbladet som skickas ut en gång i kvartalet samt har rätt att medverka på föreningens årsmöte som vanligtvis äger rum i maj. Föreningens stadgar och andra riktlinjer styr verksamheten. Årsmötet väljer en styrelse för föreningen och den sammanträder cirka fem gånger per år. Styrelsen har det övergripande ansvaret för föreningen, beslutar om inriktning och ansvarar för kontrollen av verksamheten. Det dagliga arbetet bedrivs av ett kansli som ligger i Huskvarna.

Kontakt

Du kan kontakta styrelsen via kansliet, som består av  Gerd Pettersson, koordinator, och Birgitta Korthenius, assisterande koordinator.

0383 – 46 74 80
info@doctorbank.se

Skandinaviska Läkarbanken
Datorgatan 4
561 33 Huskvarna

Styrelsens ledamöter

Johanna Larsson, ordförande

Lennart Sjöholm, vice ordförande

Gunnar Holmgren, ordinarie ledamot

Roland Nissfolk, ekonomiansvarig

Torbjörn Eriksson, ordinarie ledamot

Bengt Herngren, sekreterare

Stefan Rosth, ordinarie ledamot

Gunilla Andersson, ersättare

Anna Eriksson, ersättare

Jan Wandeby, ersättare

 

Mer information

Presentation om Skandinaviska Läkarbanken

Skandinaviska Läkarbankens årsredovisning 2017

Stadgar för Föreningen Skandinaviska Läkarbanken

Skandinaviska Läkarbankens policy för samarbeten med sjukhus

Integritetspolicy för volontärer

Integritetspolicy – allmän för Skandinaviska Läkarbanken

Nyhetsbrev:

Januari 2019

Juni 2018

Februari 2018

Oktober 2017

Maj 2017

Februari 2017