Åk ut med oss

Skandinaviska Läkarbanken skickar ut sjukvårdspersonal på kortare uppdrag till samarbetspartners, främst missionssjukhus, i låginkomstländer.

Våra samarbetspartner efterfrågar främst specialistläkare, men det kan också röra sig om specialistutbildade sjuksköterskor, sjukgymnaster eller sjukhustekniker.

Åk ut som specialist

Behovet av specialistkompetens är stort rent medicinskt men också som välbehövlig avlastning till de oftast alltför få läkare som finns på sjukhusen och till kompetensutveckling av inhemsk personal. De specialistläkare som efterfrågar är främst allmänkirurger, kirurgortopeder, gynekologer/obstetriker och barnläkare samt i vissa fall allmänläkare, internmedicinare, ÖNH specialister, ögonläkare eller narkosläkare. I vissa projekt skickar vi också ut specialutbildade sjuksköterskor även om det är mer sällan. Då är det ofta barnmorskor, operation och anestesisjuksköterskor som efterfrågas. Det finns ibland också behov av annan vårdpersonal så som sjukgymnaster eller sjukhustekniker.

En arbetsperiod är oftast sex veckor och Skandinaviska Läkarbanken betalar resa, bostad, traktamente, visum och försäkring. Läkarnas uppgift är, förutom det rent medicinska åtagandet, att även förmedla kunskap och information till lokala läkare och övrig sjukvårdspersonal. För att klara uppdraget bör du vara flexibel, nyfiken samt respektera andra kulturer, levnadssätt och sätt att lösa problem.

Åka ut som trainee

Varje år gör Skandinaviska Läkarbanken det möjligt för ST-läkare att som trainee få auskultera vid läkarbankens verksamhet.

Som trainee får du ta del av den ordinarie verksamheten på något av Skandinaviska Läkarbankens samarbetssjukhus och det sjukdomspanorama som finns där. Du får åka tillsammans med en specialistläkare som fungerar som mentor/handledare. Du kan ansöka om ett traineeuppdrag under din ST-placering. Det finns 3-5 platser och uppdraget är på sex veckor.

Skandinaviska Läkarbanken betalar resa, bostad, visum, försäkring, vaccinationer upp till en viss summa samt kostnader för läkarlicens i landet. Kostnader för mat svarar du som trainee för själv.

Uttagning görs en gång om året och de personer som antas kommer att erbjudas plats under nästkommande år.

Ansökan

Ansöker gör du genom att fylla i anmälningsblanketten nedan. Ditt CV och ett motivationsbrev bifogas i formuläret så ett tips är att förbereda de dokumenten innan du börjar fylla i formuläret nedan.

Specialister kan söka när som helst under året. Trainees måste söka senast 30 juni då uttagning görs en gång om året, och beräknas vara klar under september månad. Därefter får samtliga sökande skriftligt besked om de antagits eller inte.

Enligt styrelsens beslut ska alla som åker på uppdrag för Skandinaviska Läkarbanken vara medlemmar. Är du inte redan medlem kan du bli det genom ansökan nedan.

 


 

Anmäl ditt intresse