Läkarbanken

Skandinaviska Läkarbanken (SLB) är en ideell organisation vars målsättning är att utifrån en kristen livssyn arbeta för att människor i låginkomstländer skall ha tillgång till hälso- och sjukvård.

Vi skickar ut läkare och specialistsjuksköterskor till olika sjukhus, främst missionssjukhus. Samarbetssjukhusen ligger i länder som Tanzania, Zambia, Kenya, Etiopien och Centralafrikanska Republiken.

SLB samverkar med Erikshjälpen i en del projekt utomlands, genom gemensamt kontor och genom att SLB:s koordinator har sin anställning genom Erikshjälpen.

Läs gärna vårt senaste nyhetsbrev från juni 2018.


Läkarbanken har ett eget 90-konto. Våra gironummer är BG 900-8442 och PG 90 08 44-2