Läkarbanken

Skandinaviska Läkarbanken är en ideell organisation vars målsättning är att utifrån en kristen livssyn arbeta för att människor i låginkomstländer skall ha tillgång till hälso- och sjukvård.

Skandinaviska Läkarbanken skickar ut läkare och specialistsjuksköterskor till olika sjukhus, främst missionssjukhus. Dessutom samarbetar Läkarbanken också med Erikshjälpen i vissa projekt. Alla är välkomna.  Samarbetssjukhusen ligger i länder som Tanzania, Zambia, Kenya, Etiopien och Centralafrikanska Republiken.

Läs gärna senaste nyhetsbrevet: maj 2017 Skandinaviska Läkarbanken