Ungagerad – Lokalgrupper

Ungagerad växer så det knakar. Nu finns det inte bara en tidning, det finns också lokalgrupper i Erikshjälpens nya forum för ungas engagemang.

Syftet med Ungagerad är att lyfta barns rättigheter genom opinion, utbildning och information. Det övergripande målet är att bidra till Erikshjälpens vision om en värld där barns drömmar får liv.

Ungagerad består idag av en tidning och lokalgrupper utspridda över landet.

Lokalgrupperna blir som en verkstad. Vi planerar kafékvällar, föreläsningar, diskussions- och samtalsgrupper, konserter, flashmobs med mera. I skrivande stund finns våra lokalgrupper i Göteborg, Lund, Stockholm och Jönköping.

Kolla in Ungagerads egna hemsida för mer information, www.ungagerad.se