Ungagerad – Lokalgrupper

Genom Ungagerad vill vi lyfta barns rättigheter genom opinion, utbildning, folkbildning och aktiva handlingar. Det övergripande målet är att bidra till Erikshjälpens vision om en förändrad värld där barns drömmar får liv.

En lokalgrupp fungerar som en verkstad, en plats där tankar och idéer tar form och väcks till liv. Kafékvällar, föreläsningar, konserter, insamlingar och diskussions- och samtalsgrupper är några exempel på aktiviteter som en lokalgrupp kan genomföra. Kanske är mer korta punktinsatser din grej? I Ungagerad finns det utrymme för både små och stora engagemang.

Kolla in Ungagerads egna hemsida för mer information, www.ungagerad.se